Još i do 90 posto ispitanikov uzima „drastične“ mjere au­strijske vlade, kimi im je pri­vrimeno ograničila kretanje i okupljanje u javnom prostoru zbog širenja koronavirusa, ozbiljno i u strahu za vlastitu obitelj, ostali su do­ma i na minimum smanjili socijalne kontakte, pokaza­la je najnovija anketa austrij­skoga Instituta za ispitiva­nje javnoga mnjijenja Gallup, objavljena 21. marca. Anketa je takaj pokazala da se je dva posto Austrijancev oglu­šilo na Vladine mjere.

BEČ — Kada je rič o širenju zaraze, infekcije koronavirusom, 64 posto Austrijancev u skupini od tisuć ispitanikov, izrazilo je strah od osobne zaraze ili zaraze članov njeve obi­telji. To je prema statističkim podatkom znatno već nego ne­koliko prethodnih dani (anketa je provedena od 16. do 18. marca), kada je „samo“ njih 44% izrazilo strah od zaraze.

Na drugoj strani, anketa ta­kaj pokazuje da još uvijek jed­na petina ili 20% Austrijancev drži da je strah od širenja ko­ronavirusa pretiran. Kako se navodi, isto je mislilo još pro­šli petak još i 50% anketiranih, no očito su, kako su brojke za­raženih i umrlih u Austriji, na­žalost, iz ure u uru i iz dana u dan u uzlaznoj putanji (aufstei­­gende Kurve), prominili svoje mišljenje. Vidljivo je takaj da su žene već sklone strahu (69 posto), nego muškarci (58%).

Impozantan je i podatak da je još i 94% ispitanikov izjavilo da je „pripravno na ograni­čenje njevih slobodov“ kada je rič o mjera opreza i pažnje. Njih 19% jur je prethodno, samoinicijativno ostalo u samo­izolaciji.

Ča se tiče higijenskih uputov, 91% ispitanikov je izjavilo da čuda gušćekrat pere ruke ne­go prije koronavirusom iz­a­zvane krize, a njih gotovo dvi trećine odnosno 62% da pri pranju ruk dodatno upotrib­lja­va i neko od dezinfekcijskih sredstav. Na upit ča mislu ka­ko dugo bi moglo durati to izvanredno stanje, još i 95% anketiranih je odgovorilo kako ra­čuna da će potrajati i slijedeći misec. Iz svega iznesenoga vi­d­ljivo je da su Austrijanci izu­zetno discipliniran i samosvis­tan n­a­rod, s ogromnim poten­cijalom zajedničtva i solidarnosti. Za one malobrojne, nepo­slušne predvidjene su visoke pinezne ka­štige i do 3.600 E. Do sada ih je izrečeno jur nekoliko sto, javljaju mediji.

U Austriji još uvijek naraša broj zaraženih a kih 20% na dan a naraša i broj mrtvih.

Austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz, vicekancelar Werner Kogler i ministar socijalne skrbi, zdravlja i njege Rudolf Anschober pozvali su Austrijance da izdržu, i da se i dalje striktno pridržavaju do­nesenih mjer i preporuk i os­tanu u svoji stani, kako bi pri­je svega, zaštitili stariju generaciju Austrijancev.

(S.H.)

Kategorije