Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Republiki Austri­ji mag. Daniel Glunčić po­zvao je utorak, 18. februara zastupnike hrvatskih i gradišćanskohrvatskih udrug i društav na predstavljanje u pro­storije veleposlanstva u Be­ču. Novi veleposlanik Daniel Glu­n­čić obratio se je predstavnikom brojnih udrug i zajednic, kih sto po broju i im je uz ostalo poručio „Najdite ono ča nas povezuje, a ne ono ča nas dili“.

Beč — Hrvatski veleposlanik u Beču Daniel Glunčić predstavnikom hrvatskih i gra­dišćanskohrvatskih udrug i zajednica u ovoj prijateljskoj alpskoj zemlji, na medjusobnom upoznavanju održanom u utorak navečer, 18. februara u Veleposlanstvu RH u Beču dodavši: „Djelajte na jačanju zajedničtva i ne zaboravite da nas Austrijanci gledaju“. Simbolične riči za sve one ki kormilaru u nekom drugom smiru.

U svojem nastupnom govoru pred oko stotinjak predstavnikov hrvatske i gradiš­ćan­skohrvatske zajednice iz svih dijelov Austrije, ki su došli iz prve ruke čuti ča im ima po­ru­čiti novi hrvatski veleposlanik, Glunčić se je prvotno svim srdačno zahvalio na dolasku i velikom odazivu. Posebno je pozdravio peljača Hrvatske katoličanske misije u Beču fra Jo­sipa Korena i njegovu pratnju. 

„I ja sam Hrvat rodjen u ise­ljeničtvu“, rekao je. Ukratko iznijevši kako je rodjen u Ni­m­škoj i ostale pojedinosti iz sv­o­jega životopisa naglasio je da je „izuzetno ponosan na svoje roditelje“. Napomenuo je da je studirao teologiju i da mu je „poveznica s Katoličanskom crikvom, ali i židovskim naro­dom važna“.

„Zadaća diplomacije je da vam nudimo platformu da se medjusobno upoznajete, sura­djujete i umrižavate se, stvara­jući tako još jaču vezu Hrvatov i gradišćanskih Hrvatov s Domovinom“, rekao je hrvat­ski veleposlanik. Dodao je ka­ko gradišćanski Hrvati imaju austrijske putovnice, ali kako su kao hrvatska zajednica „op­stali jur 500 ljet u današnjoj Austriji i nisu izgubili poveznicu s Domovinom“.

Glunčić je takaj predstavnikom udrugov skrenuo pozornost na moguće vide suradnje s Veleposlanstvom, koj se, ka­ko je istako, „jako veseli“.

„Vi ste udruge civilnoga dr­u­štva i od nas nećete dobivati odobrenja za vaše aktivnosti i projekte nego samostalno dje­lajte. Mi vam moremo biti podrška, pokrovitelji, ali ne i suorganizatori“, pojasnio je hrvatski veleposlanik istaknuvši kako mu je „velika čast“ obna­šati veleposlaničku dužnost u prijateljskoj državi Austriji. P­o­tom je uslijedilo osobno pre­d­stavljanje predstavnikov hrvat­skih udruga i pojedincev iz hr­vatske zajednice u Austriji.

Uvodno je nazočni skup po­zdravio zamjenik veleposlanika Branimir Lončar u nazočnosti opunomoćenoga minis­tra u Veleposlanstvu RH u Au­striji Silvia Kusa tr ostaloga diplomatskoga osoblja.

Po upoznavanju razgovor je nastavljen u ugodnoj atmosferi na bifeu. Pri sastanku su sa strani gradišćanskohrvatskih društav sudjelivali Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, Hrvatski Centar u Beču, Hrvatsko štamparsko društvo, Ku­ga, Zelenjaki iz Gerištofa, Literarno i kulturno društvo Fi­lež i Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup.

(uredn.)

Kategorije

Slike