BANDOL — Nedilju, 23. septembra dostala je općina Bandol oficijelno općinski grb. Grb ima zlatnu pozadinu i kaže zelenu vrbu kao i dva pluge. Vrba s 11 kitov stoji za 11 sel Vlahije, a žilje neka pokazuje na zakorijenjenost ljudi s tom pokrajinom na podnožju Jelenoga briga. Veleopćini — po površini je to svakako opravdano! — slišu sela: Bandol (Weiden/Rechnitz), Podgorje i Bošnjakov Brig (Ober- und Unterpodgoria), Rupišće (Rumpersdorf), Parapatićev Brig (Parapatitschberg), Marof (Mönchmeierhof), Širokani i Rorigljin (Allersgraben und Rauhriegel), Ključarevci (Allersdorf), Sabara (Zuberbach) i Poljanci (Podler). 

 
Plugi upozoravaju na vrlo važnu ulogu poljodjelstva ne nek u prošlosti nego i u sadašnjosti. Vlahija je  naime jako bogata u šarolikosti svojih brižićev, škurozelenih gor (lozov) ali i plodnih dolin. Tako se je do dandanas obdržalo nekoliko zvećega velikih seljakov zapravo u skoro svi seli veleopćine.
 
 
Za vrbu odlučili su se odgovorni vjerojatno zato, jer asocijiraju nimško ime naselja — naime Weiden — s tim. Napomenuti željim, da je postojao stari grb Bandola, ki je puno drugačije izgledao. Naime Franjo Horvath u Gradišće Kalendaru 1980. ljeta piše, da se nalazi na zadnjoj strani opisa hatara sela Bandola 1856. ljeta dobro vidljiv otisak seoskoga pečata u črnom, a u okruglom polju pečata da stoji mala ptica, kojoj lebdi koruna izmed glave. Natpis naokolo na latinskom jeziku potvrdjuje da je to pećat ondašnje općine Bandol.
 
Tamburica Vlahija i mlada limena glazba Veliki Petarštof oblikovali su muzički svetačnost pred općinskim stanom odnosno školom. Dica osnovne škole predstavila su pojedina sela veleopćine. Škola je naime isto imala uzrok za svečevanje, jer su i blagoslovili osnovnu školu Bandol, ka se je troja ljeta dugo temeljito obnavljala. Ne nek da su zgradu izolirali, nego skupni ulaz općine i škole u obliku terase je došao pod krov tako da su stvorili novu aulu s prilično 50 kvadratnih metrov. Nova aula kao i nove prostorije u pivnici škole ćedu biti sigurno vrlo korisne za djelo s dicom u školskoj nastavi. U ovom školskom ljetu škola ima dva razrede, a direktorica je već duga ljeta školska nadsavjetnica Elfrida Arth iz Čajte.
 
Mnogobrojna publika je uz jilo, pilo, muziku i skupno druženje još dugo uživala lip jesenski dan.
(franjo ostović)

Kategorije