Oktobar je pravo vrime, da se kuju novi plani za dojduće ljeto u vrtu. Kanite morebit oblikovati novu gredicu?

Vrtljarsko ljeto se s prvim mrazom polako naginje prema koncu. Sad je vrime, da reflektirate svoju vrtljarsku sezonu. Ča je ovo ljeto osebujno dobro rodilo, ča vam se ovo ljeto osebujno dobro vidilo, ča uopće nije funkcioniralo. Na neke stvari kot je to vrime nimamo direktnoga uticaja. Vlaga na protuliće je naime jako godila mojim mladim cipom jabuk, hrušak, sliv i marelic. S druge strani jaka i jako neobična vrućina do oktobra isušila je na primjer naše hortenzije, ke pod trenutnimi klimatskimi uvjeti već nimaju optimalno mjesto u vrtu. Adaptacije su ada potribne. A oslobodilo se je i novo mjesto u vrtu. S novimi gredicami se odnaša zapravo tako kot s kupnjom namirnic, ako je človik gladan. Kupuje ili prečuda ili nezdravo ili nepremišljeno. Opažam to na protuliće, kad gledam, kako ljudi (i ja!) kupuju sve ča im se vidi, samo ar kanu malo rovati u zemlji. Doma onda shvaćaju da ili nimaju odgovarajuće mjesto za to ili imaju preveć biljkov za premalo mjesto ili zapravo uopće ne znaju, kako zahadjati s ovom biljkom.
Prvo sanjati

Da se ovo prepričilo preporučuje se (kao kod kupnje namir- nic;) da se napiše konkretan plan. Ada počnite sanjati. A to najbolje na ranu jesen, da se iz snov moru izrešetati spametna rješenja. Meni se na primjer sanja o gredici samo sa cvatućimi biljkami za čaj. Po mogućnosti neka cijelo vrime ča cvate, kanim imati trajnice i ovakove, ke se najbolje svako ljeto same siju. Od farbov bi zapravo rado vidila sve nijanse rozastoga i lilastoga, ukratko neka sve izgleda kot u ovi lipi engleski magazini, a to najbolje prez većega uloška vrimena i truda. U dijelu snov sada naravno napišem si listu sa svimi kiticami, ke bi rado imala. Ta je prilično dužička.

Sada izrešetati

Sanjati je prvi korak. Dugi zimski večeri onda pozivaju za premišljavanje i pravo planiranje. Točno pogledajte mjesto gredice i pazite na okolnosti: Koliko svitla imaju biljke? Je vjetrovito? Kakova je zemlja? To su ključni faktori. Iako je u snu sve moguće, klima odredjuje život! Pogledajte si sada svoju listu kitic. Kim uopće odgovara mjesto u toj gredici? Sve druge kitice morete veljek prekrižiti na listi. Sada si pročitajte u internetu opis svake kitice i pogledajte, koliko mjesta triba. Namoljajte si gredicu u mjeri i izrižite za svaku kiticu kolobar u radiusu potribnoga mjesta. Pokidob kanim imati rozastolilasto morje si izrižem te kolobare u odgovarajući farba cvijetov. Sada počinje kombiniranje. Gredice nastaju osebujno lipe, ako imate već raslin jedne vrsti skupa i to najbolje u neravni broji, ti se daju laglje aranžirati. Za kombiniranje je sada cijelu zimu lazno i vidit ćete, minjat ćete već puti svoje snove, ar se jednostavno minjaju ali i konkretiziraju. Na protuliće je onda lako. Gotovom listom morete ciljano kupiti rasline i simena i ne tribate se bojati da se vrnete velikim kupom kitic prez mjesta.

TG

Kategorije