Gradišćanska naklada s velikim težišćem na lokalni i mladi pisci je predstavila najnovija izdanja mlade literature u Kugi kade je ujedno svečevala 30. obljetnicu postojanja.

VELIKI BORIŠTOF – „Naučiti se ljubiti čitanje”, ovo geslo je bilo dobro viduće na pozornici Kuge subotu, 15. oktobra. Tokom večera je edicija lex liszt 12 pokazala svoje bogato literarno djelovanje i da postoji čuda, ča bi se moglo čitati, ada ljubiti.

Peljač naklade i osnivač je Horst Horvath. On je na početku večera na kratki predstavio dosadašnje djelovanje naklade, aktualne projekte i djelovanje u jubilarnom 30. ljetu postojanja.

Tako je ljetos izašao 10. svezak gradišćanskih životnih povidajkov (Burgenländische Lebensgeschichten) kade naklada stare zapise Gradišćancev s historičnimi podatki nadopuni.

Posebno je istaknuo knjige za čitanje za školare. Tako je do sada izašla knjiga za šestljetne i za desetljetne s teksti gradišćanskih piscev. Predvidjen je još i treti dio za mladinu.

Mlada literatura 1-6

Horstu Horvathu i ediciji je posebno važan narašćaj kod štiteljev, ali i kod piscev. Tako je naklada osnovala seriju imenom Mlada literatura (Junge Literatur) kade je izašlo šest zbirkov s 24 mladimi umjetniki. Svih šest knjigov ima ukupno 964 stranic odnosno 2,12 kil, tako Horst Horvath.

Šesti svezak i sve 24 autore je lex liszt 12 predstavio na ov večer u Kugi. 14 od njih je došlo na ov večer da prezentira svoje tekste. Od ovih su bili i tri s hrvatskim porijeklom: Sanja Abramović iz Željezna s porijeklom iz Karlovca, Konstantin Vlašić iz Velikoga Bori- štofa i Fileška Andrea Kerstinger porijeklom iz Klimpuha.

Povezajuće riči i predstavljanje svih piscev je preuzeo Jakob Michael Perschy. Od onih, ki nisu bili nazoči, je preštao kratke tekste. Muzički je večer oblikovala grupa Schilfgürtel iz Rušte, ki su isto dio velike lex liszt 12 obitelji.

30 ljet edicija lex liszt 12

Od osnovanja 1992. ljeta u bortanskom OHO-u je naklada lex liszt 12 izdala 360 publikacijov 212 različnih piscev. U samom ljetošnjem jubilarnom ljetu je izdano 30 knjig.

Lex liszt 12 ne izdaje samo knjige, nego i knjige za poslušanje, CD-e i druge multimedijske proizvode. Takov poseban projekt su dvi literarne staze na Csaterbergu s 31 tablom, kade je na svakoj predstavan jedan drugi gradišćanski pisac.

Slike