Subotu, 20. oktobra Savez Hrvatov u Slovačkoj je u Čunovu održao svoj redovni kongres. Pri tom generalnom spravišću ove krovne organizacije autohtone hrvatske nacionalne manjine u Slovačkoj su odibrali i novo predsjedničtvo a takaj i diskutirali aktualne probleme. U predsjedničtvu nije došlo do personalnih promjenov.

 

 

Za predsjednika je po dvi ljeti jednoglasno i ponovo odibran inž. Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa, potpredsjednice su ostale kako i do sada Marija Broz iz Čunova i Eva Marková iz Hrvatskoga Groba, a reviziju dalje pelja Renata Čaplová iz Čunova.

 
ČUNOVO — U Čunovu (na nimškom Sarndorf) su 20. oktobra održali redovni Kongres Saveza Hrvatov u Slovačkoj.
Pri debati na Kongresu su i većinski izrazili želju neka ovo najviše demokratski odibrano tijelo gradišćanskih Hrvatov u Slovačkoj reprezentira sva društva iz svih četirih hrvatskih odnosno mišovitojezičnih sel u Slovačkoj: Hrvatski Jandrof i Čunovo južno Dunaja a Devinsko Novo Selo i Hrvatski Grob sjeverno Dunaja.
 
Delegati su se bavili i predlogom folklornoga i kulturnoga društva Črip iz Devinskoga Novoga Sela, ko želji biti posebno zastupano u Savezu. Po debati su zaključili, da će se do dojdućega kongresa u dvi ljeti izdjelati novi ključ, ki neka riješi zastupljenost i folklornih društav u Savezu.
 
Dosidob je u Savezu zastupano pet društav. Uz najmladje, naime Klub mladih Hrvatov iz Jandrofa su to četvera Hrvatska kulturna društva iz Čunova, Devinskoga Novoga Sela, Hrvatskoga Jandrofa i Hrvatskoga Groba.
 
Druga glavna točka diskusije je bilo pitanje, kako osigurati opstanak Hrvatskoga muzeja u Devinskom Novom Selu kao centralna institucija Hrvatov u Slovačkoj. Cilj je da bi Savez postao vlasnikom Hrvatskoga muzeja odnosno da se najde drugi način, kako na dugo vrime riješiti opstanak Muzeja. S novom zgradom kao depandansom Slovačkoga nacionalnoga muzeja u suradnji s općinom u Devinskom Novom Selu Hrvati u Slovačkoj imaju svoj vlašći muzej, koga je sufinancirala i Republika Hrvatska i za ku je puno sredstav dala i sama općina DNS.
(ured.)

Kategorije

Slike