VULKAPRODRŠTOF — Desetnik i farnik u Cogrštofu i farski provizor u Otavi Željko Odobašić je imenovan farskim provizorom Vulkaprodrštofa. Odobašić će preuzeti novu zadaću s 1. augustom o. lj.

To je dao na znanje apoštolski administrator i dosadašnji biškup Dijeceze Željezno dr. Pavao Iby.

Željko Odobašić, ki je 24. junija u Cogrštofu slavio svoju srebrnu mašu, će nadomjestiti mons. dr. Egidija Živkovića, novoimenovanoga biškupa Dijeceze Željezno. Živković je bio 16 ljet dugo farnik u Vulkaprodrštofu. Gdo će ga naslijediti kao glavnoga urednika Crikvenoga glasnika se zasada još ne zna.                (uredn.)

Kategorije