BEČ — Ugledno i visoko odličje »Austrijski počasni križ za znanost i umjetnost« gospodji Novak-Karall predao je predstojnik Ureda saveznoga kancelara, dr. Manfred Matzka u prigodnoj svečanosti srijedu, 14. aprila u Palais Porcia u bečkoj Herrengasse. Glazbeni okvir su dali Basbaritenori i muzički sastav Kolo-Slavuja. Kako je u obrazloženju o odlikovanju rekao uz ostalo Manfred Matzka, „Gospodja Novak-Karall od najranije mladosti aktivno sudjeluje u djelu različitih organizacijov i društav Hrvatov u Beču. Kao predsjednica nadregionalnoga folklornoga ansambla Kolo-Slavuj i glavna urednica društvenoga časopisa Put trajno je angažirana na promicanju kulture, pri čemu je svojom znanstvenom djelatnošću kao i mnogimi inovativnimi rješenji dala nove impulse na području dvojezičnoga odgoja i integracije. Od samih početkov svojega djelovanja Gabriela Novak-Karall predano se zalaže za pitanja ne samo hrvatske narodne grupe, nego i ostalih autohtonih i alohtonih manjin u Beču. Svojim angažmanom na poboljšanju statusa i integracije nacionalnih manjin u Beču znatno je doprinjela stvaranju pozitivne klime i mirnoga suživota u ozračju tolerancije i medjusobnoga uvažavanja. To nje nastojanje oduvijek je bilo, a i nadalje je prisutno i na ostali područji, kako su to manjinska politika, istraživanje folklora tr posebno na području jezika. Svojim predanim djelom gospodja Gabriela Novak-Karall ostvarila je trajan doprinos održanju, konsolidaciji i razvitku hrvatske narodne grupe u Beču. To ju čini ličnošću ka je znatno pridonesla boljemu razumivanju med narodnimi grupami u Beču tr intenziviranju njeve suradnje. Dodjelom ovoga visokoga odlikovanja Gabrieli Novak-Karall Savezno ministarstvo za obrazovanje, umjetnost i kulturu istovrimeno ukazuje priznanje i potporu nastojanjam različitih hrvatskih organizacijov ka nisu samo usmirena k održanju i očuvanju nasljedjenoga, nego i podupiranju i poticanju daljega razvoja jezika i kulture hrvatske narodne grupe u Austriji.“ U prvoj reakciji je rekla Gabriela Novak-Karall, da je bila presenećena ali se jako veseli zbog nagrade. Ovo odlikovanje ne vidi samo kao priznanje svoje osobe. »Počasni križ za znanost i umjetnost« da je primila kao priznanje za sve, ki se angažiraju za Gradišćanske Hrvate u Beču i uopće u svi regija, kade živu, i da je počašćena ovim visokim odlikovanjem Ministarstva obrazovanja, umjetnosti i kulture kim je istovrimeno iskazano priznanje i potpora ne samo njoj nego i svim Gradišćanskim Hrvatom bez obzira kade živu tr njevim nastojanjam u očuvanju i poticanju daljnjega razvoja jezika i kulture.“ Zahvalivši pred brojnimi pozvanimi gosti Gabriela Novak-Karall je dodala, da je to odličje za nju „obveza, ali i priznanje ko želji ponajprije podiliti sa svim onimi ki su joj nesebično pomagali sva ta ljeta kao i s mladimi narašćaji.“

Kategorije