ŽELJEZNO/NOVA GORA — Petak, 18. marca zemaljski poglavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je predao osam učiteljem dekrete prilikom imenovanja direktorom. Med njimi je i Karl Knor, direktor dvojezične OŠ u Novoj Gori. Knor od septembra lanjskoga ljeta pelja novogorsku osnovnu školu, jer je dugoljetni direktor, Karl Kovač, stupio u mirovinu.

Zvana toga su 23 učiteljice i učitelji dostali službene ugovore. Ovi podučavaju od početka ljetnoga semestra na gradišćanski obavezni škola. Većinom su nadomjestili učitelje, ki su stupili u mirovinu.

(uredn.)

Kategorije