Godišnji horoskop je jedna od najobljubljenijih mogućnosti se informirati ča človika čeka u novom ljetu. Je li se zaistinu vjeruje u zvijezde i njeve moći, ostaje naravno svakomu samomu prepušćeno — ali i ako ne, je mnogim zabavno čitati horoskop i prognoze za sebe. 2020. ljeto se zapravo nije pokazalo od svoje najbolje strani, ali 2021. ljeto će sve to izravnati… Ufamo se barem!

Vodenjak: 20. 01. — 18. 02. Bolje nego vodenjaki vjerojatno nijedan ne počinje novo ljeto! Tijelo, duša i pamet se nalazu u dobroj ravnoteži, tako da je ćut sriće i zadovoljstva svenazočan. Sigurno i zato, kad imaju vodenjaki veselje na svojem poslu i kad je ljubav spopadje: Februar naime će biti poseban misec ljubavi za ov horoskopni znak. Ali i uspjeh na poslu se u 2021. ljetu neće umanjiti. Upustiti se u riziko na koncu ljeta bi se moglo na svaki način isplatiti. Bit će dobro ljeto za vas vodenjake!

Ribe: 19. 02. — 20. 03. Protuliće će nastati romantično za ribe. Veljek u prvom misecu bižu za svojimi cilji, onda ali potpuno uživaju u ljubavi i emociji – najprije još malo pažljivo i mirno, onda ali vrijeda s većom strastom. I na poslu pokažu ribe u protuliću svoju kreativnost i motivaciju. Od jeseni je onda vlašći instinkt jako velik, tako da ribe točno ćutu ča im osobno godi i kade, odnosno kako, dojdu do nove energije i moći.

Baran/Ovan: 21. 03. – 20. 04. Dokle je početak 2021. ljeta još malo grambav, osebito ča se tiče karijere, se to u protuliću znatno minja: onda naime sve stoji u znaku ljubavi. Od aprila se onda i pridružuje uspjeh na poslu, a moguće još i financijski dobitak. U ljetni miseci ide dalje gori — zdravlje i pamet profitiraju od novoga elana. Za ovane će ovo biti najlipši čas 2021. ljeta!

Bik: 21 .04. – 21. 05. Ča za vrhovni start 2021. ljeta čeka bike! U ljubavi je sve ružičasto, a i na poslu znaju biki pokazati svoje znanje u komunikaciji i kod riješenja problemov. Prem toga je ali važno, ne samo gledati na druge, nego i na sebe samo. Jesen je odličan čas da se koncentrira na vlašća potriboća.

Dvojki: 22.05. – 21. 06. Kreativne ideje, dobar fitnes, a vrhovni čas i velika strast u ljubavi — 2021. jako dobro misli s dvojki! Osebito protuliće stoji u znaku velikih emocijov, za hižne pare isto tako kot i neudate/neuženjene. Jesen nasuprot doprimi velike mogućnosti u karijeri i se osebujno dobro nudi za lobiranje i upoznavanje koristnih kontaktov. U isto vrime je za dvojke ali i važno da najdu dobru balansu med tijelom, dušom i pametom.

Rak: 22. 06. – 22. 07. Ljubav zna biti tako lipa – u njoj znaju raki naime u 2021. ljeto prez uzdržanja uživati. Pred svim u novembru je čeka osebujna strast! A i na poslu teče dobro: raki znaju svoje socijalne kompetencije ali i stručno znanje dobro koristiti, i tako najdu za svaki problem rješenje. Jesen je za rake zvana toga dobar čas djelati na svoji cilji i znamda već od toga poduzeti, ča im doprimi sriću i zadovoljstvo.

Lav/Oroslan: 23. 07. – 22. 08. U protuliću i u ljeti ćedu lavi uživati u ljubavi i harmoniji— srića u ljubavnom životu kot i na poslu je preveć? Ne! Kozmas pokaže lavom dojduće ljeto, da to potpuno funkcionira. Ljeto će biti vrhunski čas za ov horoskopni znak, ali i jesen će nuditi čuda mogućnosti, osebujno ča se tiče karijere.

Divica: 23. 08. – 22. 09. August će doprimiti uspjeh za divice: mučno djelo će se isplatiti — ali ovo ljeto moraju paziti da uz posao i karijeru ne pozabu na slobodno vrime i vlašće odmaranje. U ljetni miseci ćedu divice ali ipak moć uživati u ljubavi i biti otvoreni za svu lipotu žitka. U jeseni onda profitiraju osebujno od tovarušev i poznancev, privatno ali i poslovno.

Vage: 23. 09. – 22. 10. 2021. ljeto će biti velika inspiracija za vage. Veseliti se moru na strastvene emocije, uzbudljive ideje ali i jaku ljubav, ka daje veselje i moć za različne područje žitka, osebujno ali za poslovna izazivanja. Retoričkom znanju vagov se rijetko ki more predpostaviti, tako da osvidoču na poslu. Karijera ali nije sve, takoda je važno zeti si i malu pauzu. Mali wellness-odmor u ljeti zna vagam osebujno goditi.

Škorpion: 23. 10. – 22. 11. U ljetni miseci je čas za škorpione da počnu malo razmišljavati i se otvoriti za nove ideje i pute. Jesen 2021. stoji onda potpuno u znaku ljubavi, ali i na poslu izgleda jako uspješno: mučno djelo početkom ljeta se je isplatilo i sad se moru viditi plodni rezultati. Pravi vrhunac za 2021. za škorpione će se ali stoprv pokazati onda na koncu ljeta!

Striljac: 23.11. – 20.12. Za striljce je 2021., ljeto s čuda moći! Vrhunci je čekaju početkom, ali i koncem ljeta. Ipak, i čas medjutim ne izgleda tako čemerno: Kreativni ideji pred svim imponiraju predstojniku, ali i klijentom. U ljetni miseci ćedu striljci imati čuda energije, a kod ljubavi će dojti do velike strasti.

Jarac: 21.12. – 19.01. Na poslu znaju jarci veljek početkom ljeta pokazati svoje znanje i po samo kratkim časom imaju prednost prema konkurenciji. Brzo najdu odličnu balansu i djelaju s velikim angažmanom — posao ali dugo nije sve u žitku. Ovo ljeto jarci intenzivnije uživaju ljubav i emocije, a pred svim u jeseni je važno gledati i na vlašće potriboće, tako da se u zimi zdravlje i raspolaganje dalje pozitivno razviju.

Kategorije

Slike