ŠTIKAPRON — Kako širom Gradišća tako smo i u Štikapronu svečevali Martinju. Tamburaški orkestar Štikapron Toš priredio je nedilju, 11. novembra po jur dugoj tradiciji opet koncert. U dobro poiskanoj općinskoj dvorani nastupio je  uz orkestar i mladi narašćaj. Orkestar je zabavljao goste na visokoj muzičkoj razini s domaćimi jačkami kao i s melodijami iz Hrvatske i Ruske. Zborovodja Štef Fortuna je zavježbao s orkestrom tri nove jačke, i to „Ruža moja crvena“, „Ribari“ i „Prigorski tanec“.

Narašćaj, ki postoji od osmero dice, se je pod peljanjem prof. Fortune vrlo dobro razvio i čuli smo od njih „Falile se Kaštelanke“ i „Tovaruši moji“. Po koncertu tamburaši su zabavljali goste s dvimi hrvatskimi skeči, i to narašćaj sa »Sloga je moć« iz pera Gerharda Milalkovića, a veliki su igrali »Chikago-Sex in the City« od Joška Weidingera. Za obadva skeče su se ljudi zahvalili burnim aplauzom. Po priredbi uživali su gosti još u veselom raspoloženju dobru južinu.

 (Raimund Ibešić)