U OHO-u, igraju od Staroga ljeta road-operu „Vanessa geht zu den Walen“ (Vanessa ide kitom). U razdrmavajućoj produkciji Wagnera sudjeluju i Klaudija Fellinger, Aleks Vuković, Nikola Zeichmann i Wolfgang Horvat.

BORTA – Četira velika platna, na svakom plavo morje. Pojavljuje se kit sa svojim gibanjem i svojimi zvuki. Med njimi mlada Michaela Kohm u ulogi Vanesse. Vanessa trpi pod uticajem klimatske katastrofe. Jedan tužan aspekt toga je plastika u morju i to ča stvara s morskimi živinami. U ovom slučaju s kiti. Na Filipina je naime 2019. ljeta poginuo mladi kit. Kako se je ispostavilo, imao je 40 kil plastike u sebi. Ov istiniti dogodjaj potiče Vanessu, da ide kitom i da je spasi. Na putu se susreće s različnimi problemi i demoni sadašnjega svita. Težak i zahtjevan put.

Vanessa geht zu den Walen puca od različnih temov, kimi se kani baviti. Kompliciran kot je svit u klimatskoj krizi, tako su i teme: Od konzuma, boja do okolišnih katastrofov. Sve teme imaju ča skupnoga. Človik je je stvorio. Kusić prikazuje bolje manje sve, ča človiku dandanas u mediji negativno u oko spade. A glava za ovom operom, Peter Wagner, si je svega toga zibrao, a ništ ne polipšao. Vjerojatno bi svakomu bilo draže, da ne bi bilo tako.

Spomenute teme je zamotao u road operu – glavna uloga Vanessa naime putuje na Filipine k svojim obljubljenim kitom. Destinacije pri tom uopće nisu važne. Pred svim je putovanje po svitu Vanessinih ćuti i strahov, ki ju sve već i bolno polako zadusuju. To se i vidi po škurom slikarskom konceptu rodjenoga Cindrofca Wolfganga Horvata. Muzički prati Vanessu muzika Ferrija Janoške. Na neki osebujni šokantni mjesti se njegova muzika još i suprotstavlja ričam Petra Wagnera. Kombinacija onda još već gane človika.

Road opera je i putovanje po različni stili, ke je Janoška upleo u svoje zahtjevne aranžmane. Na pozornici vidljivi su samo tri muzičari, med njimi i Dolnjopuljanac Nikola Zeichmann na basu. Čuje se ipak cijeli orkestar. Tako se barem čini. Zapravo je Janoška programirao orkestar na kompjutoru, sve drugo da bi prestupilo financijski okvir.

Tako jači i zbor virtualno, takorekuć na vrpci i pozdravlja publiku s riči: The great pacific garbage patch. Tekst Petra Wagnera je jasan i direktan. Čuda puti je i neočekivan uz ovakovu muziku. Za izvodjačice i izvodjače sigurno nevjerojatan izazov. U uši se naime niti melodija niti teksti ne zavuču. Glavna uloga Michaela Kohm fascinira s nje visokim tankim glasom, ki ju ujedno čini ranljivu i zrcali sve nje strahe.

Uz virtualni zbor postoji i prezentni. Sastavlja se od Dolnjopuljanke Klaudije Fellinger, Eveline Rabold, Tamasa Hompoka i Pinkovčana Aleksa Vukovića. Vuković i Fellinger su i lani jur sudjelivali na Wagnerovoj većjezičnoj produkciji Der Fluss – Rijeka si išće novo korito. A i ov put su oduševili jačkari publiku sa svojimi glasi i solo pasažami.

Vanessa geht zu den Walen je opera o klimatskoj krizi. Zanimljivo je, da se čuda prikazanoga more i preuzeti za druge krize ili pozitivnije formulirano izazovna vrimena. Tako godi i aktivisticam i aktivistom u manjinskom sektoru, kad čuju rečenice kot „There is always something to fight for“ – Uvijek se ima zač boriti. Ovu poruku šalje pravi aktivist za kite u Filipina Vanessi.

Jako uspješna ideja, ka operu još jednoč oživljava. Ovakove izjave onda i utišu gledateljicu, kako gleda, kako se Vanessin svit polako raspada. Neće biti dobroga konca. Ljubav prema kitom je bila veća. Na koncu kusića počinje mladina protestirati. Ona će morati nositi brime sadašnjega nepoštivanja prirode. „Človik prouzrokuje, človik more i spasiti“, jači zbor na koncu i ostavlja publiki iskru ufanja. Razdrmavajući kusić u pravo vrime.

Opera će se pokazati 27. i 28. januara još u Kugi i 2.2. u KUZ-u Željezno.

Slike