Martin Binder i Jutta Binder-Šoretić opet su pozvali na kušanje piva. Pred brojnom publikom predstavili su šest piv i uza to servirali odgovarajuće kulinarske zakuske.

BEČ – U vrlo atraktivnu priredbu u Hrvatskom centru se je razvilo kušanje piva uz stručno peljanje Martina Bindara i njegove hižne družice Jutte Binder-Šoretić. U medjuvrimenu se je formirala dosta velika grupa zaintersiranih – a ta grupa ljudi stalno raste – ki se želju čim točnije informirati o pivu i čim već u vezi s pivom.

U tom se je Martin Binder razvio u pravoga i strastvenoga stručnjaka ki svoje znanje ističe u redoviti pohodi pivarov, stalni putovanji u inozemstvu i u neprestanom profinjenju i svojega vlašćega okusa u pogledu na pivo.

Zato je i nastao iskušeni i diplomirani someljer za pivo, i ima puno toga za povidati, ča je najvećemu dijelu publike do sada bilo nepoznato, ili ki se do sada nisu ni mogli predstaviti o čemu svemu se more razmišljati i ča sve je moguće okusiti kod piva. A pred svim, da „pivo nije pivo“.

Spomenuti tandem pivskih stručnjakov za ovput, četvrtak 13. oktobra izabrao šest različnih piv iz različnih pivarov i različnih zemalj:

  • vorarlberški Mohrenbräu, Pils (ki ide uz ostalo dobro uz sir a još i kao aperitiv)
  • češki Budweiser, svitli Lager, nisko kipljeno (untergärig) pivo
  • solnogradski Stiegl (Stiegl Bräu je najveća privatna pivara u Austriji)
  • Beawertown Lazer Crush (nealkoholno pivo)
  • Garden brewery (ovo je iz Zagreba)
  • Ohara stout (škuro pivo) ko je proizvod iz Irske Republike.

Puno čega novoga i nepoznatoga se je moglo doznati i pri ovom kušanju piva. Tako na priliku sigurno nije bilo svim poznato, da su Nimci još 1516. ljeta bili upeljali zakon o namirnica (Reinheitsgebot). Ili da stoprv od 1986. ljeta ima bezalkoholnoga piva – ko se rači malo sladje, jer nima alkohola – i da se je u medjuvrimenu podupljalo rastakanje bezalkoholnoga piva. Ali se je moglo i doznati čuda o tomu kade se ko pivo vari i pod kimi uvjeti, a svakako i to da je vridno razmišljati o tom kakovi jiliši idu uz ko pivo.
U tom su obadva predavači, kako na hrvatskom tako i na nimškom, mogli publiku uvjeriti, da je vridno istražiti svoj vlastiti okus a tim najvjerojatnije i poboljšati užitak i kakovo pivo se pije uz ko jilo ili obrnuto: ka jila idu najbolje uz ka piva.
Svakako je Hrvatski centar za dojduće ljeto jur odredio da će biti nastavka ovoga kušanja piva, onda opet uz nova i druga piva i uz nova spoznanja i iskustva.