GLASILO su društvene novineHrvatskoga kulturnogadru štva i djeluju kot kvartalnainformacija za člane.

ŽELJEZNO — HKD u Gradišću ima svoje društvene novine od 1986. ljeta. Punim nazivom se zovu „GLASILO HRVATSKOGA KULTURNOGA DRUŠTVA U GRADIŠĆU“. Iz početka je GLASILO izlazilo i većkrat u ljetu, u zadnji peti ljeti već samo četire pute. Novine nimaju redovito izdanje jednoč u kvartalu, nego uglavnom gušće prema kraju ljeta. U zadnji ljeti GLASILO nima glavnoga urednika, nego odbor HKD-a je odgovoran za sadržaj, tako piše impresum. Od lani priredjuje sekretarijat na čelu s Marijanom Wagner članke ke onda odobri predsjednik Stanko Horvat. Do ove promjene je došlo lani, do onda je Jurica Čenar sastavljao GLASILO. Ovo je bila jedina promjena u prošlom ljetu.

Društvene novine imaju format A4, su bogato ilustrirane i sve stranice su u farbi. U glavnom ima svako izdanje 8 stranic. Ponekad izlazu i posebna izdanja ka su posvećena jednoj temi. Poslidnje takovo je bilo 2019. prilikom 90. obljetnice postojanja Hrvatskoga kulturnoga društva.

U samom obliku je došlo do manjih minjanj od kada je preuzeo sekretarijat uredničtvo. Zvana toga su priredili poseban broj za dicu s ganjkami u pogledu na manjkanje društvenoga djelovanja. Kod GLASILA neće dojti ljetos do promjenov, HKD se kani koncentrirati na medijskom djelovanju pred svim na svoj YouTube-kanal.

JEZIK: GLASILO preferira za svoje članke normirani gradišćanskohrvatski jezik uz neke mogućnosti lokalnoga hrvatskoga narječja.

SADRŽAJ: Glavno težišće GLASILA je izvješćavanje o društveni aktiviteti i dogodjaji. Ponekad se to goda dosta aktualno, već krat je skoro pol ljeta sažeto u jednom izda nju .

FINANCIJE, PRETPLATNIKI: Glasilo nima pretplatnike. Hrvatsko kulturno društvo pošalje na svako domaćinstvo (oko 1.900 po broju) kade su člani doma, jedan broj, i ako je već članov pod istom adresom. Nadalje se dili GLASILO i na hrvatske razrede gimnazijov i novih sridnjih škol. Novine se financiraju potpuno iz lonca za narodne grupe Saveznoga kancelarstva. Naklada iznaša 2.200 kusićev.

UREDNIČTVO: HKD nima posebno uredničtvo za GLASILO. Sastavljanje preuzima od lani sekretarijat u okviru svojega djelovanja. Čudakrat odgovorni za pojedine projekte napišu izvještaj o tom dogodjaju.

WEB, ONLINE: GLASILO postoji od 2007. ljeta i kot online izdanje. Svaki broj se more skinuti kot PDF i tako u punom opsegu preštati. Minjanjem uredničtva se je ov servis ukratio. Kod zadnjih trih brojev se vidi samo prva stran svakoga GLASILA, ostale nisu pristupačne. Hrvatsko kulturno društvo ima na svojoj webstranici dodatno i vlašći dio za aktualne visti. Ovde se izvještava o aktualni društveni dogodjaji.