Čelnica nove prijelazne austrijske vlade sastavljene od visokih državnih službenika-uglednih ekspertov, kancelarka Brigitte Bierlein, predstavila je u srijedu, 12. junija svoj ministarski kabinet zastupnikom Nacionalnoga vijeća austrijskoga Parlamenta. Prijelazna tehnokratska vlada kancelarke B. Bierlein službeno je stupila na dužnost 3. junija ovoga ljeta prisegom pred austrij­skim predsjednikom Alexan­derom Van der Bellenom.

BEČ — U svojem nastupnom govoru u austrijskom par­lamentu prelazna kancelarka Bierlein posebno je istaknula značaj „ča je moguće širjega dijaloga“, koga prijelazna austrijska vlada namjerava peljati na čelu države do prijevrime­nih parlamentarnih izborov, najavljenih, barem ča se parla­mentarne većine tiče, za 29. septembra ovoga ljeta.

„Naravno, poštivat ćemo od­luke zastupnikov“, rekla je Bierlein, napomenuvši kako je priželjkivani termin austrijsko­ga predsjednika Van der Bell­e­n­a, ali očito i nje osobno, bio početak ili sredina septembra. Predsjedniku Van der Bellenu zahvalila je na njegovom „oba­z­rivom, promišljenom, mirnom i povjerenjem ispunjenom postupanju“. Govoreći o zadaća prijelazne vlade Bierlein je re­kla: „Mi ne moramo izdjelati ni program, niti ispuniti izbor­na obećanja ili reagirati na dn­evna politička dogadjanja, ali moramo pružiti stabilnost i sigurnost“. Naglasila je kako Vlada nije ni direktno niti indirektno birana, za razliku od zastupnikov Nacionalnoga vijeća austrijskoga parlamenta, i stoga će svoje zadaće „odgovarajuće interpretirati. U pr­voj liniji služiti ćemo lju­dem u ovoj zemlji i uvažavati posebnu odgovornost vas, izabranih mandatarov“, pojasnila je.

„U ovom Visokom domu k­u­ca srce austrijske demokracije i to srce, moje dame i gospodo, ko kuca živo i snažno“, u­stvrdila je Bierlein, pozvavši parlamentarce na „jedinstvo“.

„Ljudskost i zajedničtvo, dobra je austrijska tradicija“, podsjetila je austrijska kance­larka, čija vlada takaj ima zadaću poboljšati u Europi i svi­tu poljuljan i potresen imidž Austrije po političkom skanda­lu »Ibiza« zbog koga je pala vladajuća koalicija „narodnjakov“ (Övp) kancelara Sebastiana Kurza i u skandal uplete­nih „slobodarov“ (Fpö) kraj­nje desnoga vicekancelara Heinz-Christiana Strachea. Ali i vratiti izgubljeno povjerenje mnogih razočaranih austrij­skih biračev.

„Za pouzdanost se zalažemo, a povjerenje prosimo“, re­kla je Bierlein, prva austrijska kancelarka ne samo u pobojnoj povijesti Austrije, nego i prva ku je postavio austrijski predsjednik. Ustvrdila je ka­ko je trenutačna situacija „jedin­stvena u Drugoj Republiki.“

„Naš savezni Ustav imao je priliku pokazati, ča se sve u njemu shranja“, napomenula je bivša predsjednice Ustavno­ga suda. Obećala je da će se nje ministarski kabinet svimi snagami boriti da „zadobije ne samo povjerenje ljudi u zemlji“ nego da i „ne izgubi veliku odgovornost koju ima prema građankama i građanima Austrije“.

Kancelarka Bierlein posebno je naglasila da je Austrija „bila i ostat će pouzdan partner u Europi i cijelom svitu“.

Nazočnim se je obratio i novi austrijski vicekancelar i ministar pravosudja Clemens Jabloner.

„Nalazimo se u osjetljivom vrimenu“, konstatirao je Jab­l­o­ner, aludirajući na nedavni pad austrijske vlade. Prem svega, kako je istakao, o „ustavnoj ili državnoj krizi“ u Austriji „ni­ma ni govora“, izrazivši svoju potpunu privrženost kancelar­ki Bierlein. Po nastupni govori austrijske kancelarke i vicekancelara u parlamentu uslijedila je rasprava.

Kao govorniki parlamentar­ci su se obratili i ministar za Europu, integraciju i vanjske posle, ki pokriva i područje um­jetnosti, kulture i medijov Alexander Schallenberg, mini­star unutarnjih poslov Wolfgang Peschorn te ministar financijov, javnih službov i špor­ta Eduard Müller.

(S. Herek)

Kategorije