Dokle ov komentar dostigne štiteljice i štitelje, ako to uopće čini, onda su brojna hrvatska društva i dvi političke stranke u Gradišću jur nominirale svoje kandidatice i kandidate, od kih bi rado imali da bi je zastupali u novom hrvatskom Narodnosnom vijeću odnosno Savjetu za narodne gupe. Tim ovo već ne more uticati niti na odbore tih društav i strankov, niti se ne more govoriti o pokušaju u zadnji hipac nešto protežirati u ov ili on smir.

Vidit ćemo, su se li društva i ÖVP i SPÖ dali goniti i nagovoriti od stalnoga i glasnoga potribovanja „mladi najpr!“ ili „kade su žene?“ Sada ćemo viditi koliko uopće je muži i žen bilo pripravno se dati postaviti na listu potencijalnih kandidatic i kandidatov za budući Savjet — o čijem sastavu će konačno po predlogu kancelara odlučiti Vijeće ministrov.

Dakle, dokle u javnosti još čekamo rezultate trizne, dalekovidne, ravnopravne, pametne i mudre odluke unutar dotičnih društav, Crikve i ÖVP-a i SPÖ-a, ki su svi dostali poziv da predlažu svoje kandidatice i kandidate mogli bi trizno, dalekovidno, ravnopravno, pametno i mudro razmišljati o tom ča zaista kanimo. Kako je do sada bio sastavljen Savjet odnosno Narodnosno vijeće, prouzrokovalo je redovite teške frustracije pred svim kod nekih u nadstranačkoj kuriji (12 mjest) — ka je ali isto protkana od partijske politike i partijski opredjeljenih ljudi; a većkrat i u „crikvenoj“ kuriji (2 mjesta). Ostalih 10 mjest u Savjetu su si podilili komunalne političarke i komunalni političari (5 Djelatna zajednica - VP i 5 Prezidij - SP).

One i oni, ki su se zaista bavili narodnosnimi pitanji, manjinskimi problemi i pokušaji u nečem napredovati ili postignuti barem neka bolja rješenja su zapravo svaki put frustrirano, dijelom i razočarano i srdito izašli iz ionako rijetkih sjednic Savjeta. Najglasniji je bio rezime, da političke partije (njevi zastupniki) sve blokiraju. Ali kako neka sada izgleda budući sastav Savjeta, Narodnosnoga vijeća? Na svaki način neka bude mladji. Pri tom triba uzeti u obzir da su 1993. ljeta pri utemeljenju ti „stari“, ki su sada „stari“ u Savjetu, bili mladji za skoro 29 ljet. No nima sumlje, da triba i novih idejov mladjih inicijativov i jako svježih, friških planov. Takove inicijative, plani i ideje pravoda nisu ovisne od životne starosti onih, ki je radjaju, već o njevom uvjerenju, angažmanu, šikanosti, duhovitosti, dalekovidnosti, poznavanju situacije i uvjerenju kamo triba ići. Najkašnje sada ćemo morati uptiti, da naše vidro s takovimi umi i glavami nije prepuno — jer ako bi bilo, ove pametne i mudre glave bi jur davno našle kakov drugi ventil, izlaz i nebi tribali čekati novi saziv Savjeta. Sve ovisi o tomu je li ča kanimo i ča kanimo, ako je to onda još i pametno, smo…

Kategorije