Prošlo je jur kih 50 ljet, da su u Novom Selu utemeljili posebno društvo za očuvanje hrvatskoga jezika i kulture. Prvi sastanak je bio tada u nekadašnjoj krčmi Ambruš kade su tadašnji protagonisti — med njimi i danas još uvijek aktivni, mag. Feliks Miletić i mag. Petar Huisza — utemeljili Društvo za muzej i kulturu. Ovi dva protagonisti su od početka stali na čelu ovoga društva, u kom je Feliks Miletić do zadnjega vršio funkciju predsjednika a Petar Huisza potpredsjednika. Dokle je ov zadnji ostao u toj funkciji, sin mag. Martin Miletić je naslijedio svojega oca u funkciji predsjednika a generalno spravišće jednoglasno je odibralo Feliksa Miletića za časnoga predsjednika MUK-a.

 

U svojem izvješćaju na koncu svoje aktivne karijere na čelu Društva za muzej i kulturu (MUK) Feliks Miletić je zahvalio svim utemeljiteljem društva, od kih je nekoliko još bilo nazoči pri ovoj sjednici nedilju, 10. julija u seoskom muzeju. Kao istaknute točke u djelovanju MUK-a je spomenuo restauraciju pilja sv. Nepomuka, bavljenje seoskom poviješću u 1. i 2. Svitskom boju i s brojnimi svidoki vrimena, očuvanje i restauraciju starih kamenih i drivenih križev na cimitoru, svako ljeto se je MUK potrudio, da se posebnom jednom temom obrati seoskomu stanovničtvu, ugodao se je povijesni potez tim, da su na bojnom spomeniku uz imena palih i zgubljenih vojnikov napisana imena (uklesana u ploče od kamena imena i civilnih žrtav 2. Svitskoga boja i Židov sela, ki su poginuli u koncentracioni logori). Po desetljeći se je ugodalo u selu realizirati dvojezične ulične natpise i pet seoskih trgov, posvećenih istaknutim pokojnim ličnošćam u selu. Feliks Miletić se je zahvalio Općini, Zemlji i Savezu na dosadašnjem podupiranju a posebno i članom i svim onim ki su ili duhovno ili materijalno podupirali društvo u prošlosti.

Blagajnik društva mag. Hani Reibach mogao je dati vrlo pozitivan izvješćaj o razdoblju od 30. 11. do 30. 6. 2022., jer MUK u blagajni ima 24.500 €, ki su ali dobrim dijelom vezani uz tekući projekt »450 ljet Hrvati u Novom Selu« ki se je zbog korona pandemije nažalost razvlačio ali će se nastaviti 21. i 22. oktobra o. lj. s medjunarodnim znanstvenim simpozijem vezanim uz ovu temu kao i hrvatskim narodnosnim festivalom s Hatskim kolom i Kolo Slavujem uz prezentaciju knjige o »Narodni plesni običaji gradišćanskih Hrvatov« s posebnim pogledom na istraživanja o Hrvati na Hati kao i s primjeri novoseoske kulinarike.

Za novoga predsjednika Društva za muzej i kulturu polag predloga dosadašnjega predsjednika je jednoglasno odibran Martin Miletić, za potpredsjednike Pištac Blašković, Petar Huisza, Hanzi Kalinka i dr. Wolfdieter Škodler, nove tajnice su Margit Huber-Roth i Hanika Kustrić, blagajniki/ce Georg Kalinka ml., Kasilda Miletić, Relika Ambruš, za glasnogovrnika Petar Tyran a za kontrolore su odibrani Karel Lentsch i mag. Kristijan Ladić.

O svoji plani je rekao novopečeni predsjednik MUK-a da želji naslijediti cilje svojega oca Feliksa Miletića i kuma Petra Huisze „na dobrobit hrvatskoga jezika i kulture kao i cijele općine Novo Selo“ a za 14. aug. je najavio „Sastanak oldtimerov“ i božićno čitanje s glumcem Gegijem Kustrićem.

Petar Huisza se je na kraju u prigodnom govoru posebno zahvalio Feliksu Miletiću i istaknuo ča su pred svim i oni dva skupa uz znatno savjetovanje i nažalost jur pokojnoga mag. Ferija Lessner u prošli ljeti svega ostvarili za MUK.

Odgovorni unutar MUK-a su se obratili vrhovnim zastupnikom općine, da bi u vezi s novogradnjom škole a pred svim i općine razmišljali o predlogu direktnoga uvezanja muzeja u novi uredski ansambl, konkretno u pokrivanju dijela vrta ispred muzeja, tako da bi dobili multifunkcionalni prostor ki bi se mogao koristiti i pod vedrim nebom i pokrto, npr. (pleksi)staklom. Načelnik Novoga Sela Karela Lentsch je najavio da ćedu voditi računa o realistični mogućnosti ostvarenja toga projekta na korist i muzeja i općine.

Kategorije