BEČ/BRUXELLES — Savezni ministar za življenje dipl. inž. Niki Berlaković (Övp) je u Bruxellesu u razgovoru sa slovenskim EU-komisarom Janezom Potočnikom potribovao brzo rješenje za dvojezične seoske tablice u Koruškoj.

Ministar Berlaković je naglasio, da je potribovao od saveznoga kancelara Wernera Faymanna (Spö), neka nastane aktivan u tom pitanju.

Kako javlja Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće, kancelar da je odgovorio, kako da će se 2012. ljeta ča udjelati u ovom pitanju. Za Berlakovića je to prekasno. Potribna da je hrabrost peljati ljude skupa a ne je nahuskati, je rekao Berlaković.

Pritom je pokazao i na činjenicu, da u Gradišću sada deset ljet dugo stoju dvojezične seoske tablice, ke je svojčas postavio tadašnji kancelar dr. Wolfgang Schüssel (Övp) pred svim i uz inicijativu tadašnjega zem. savj. za agrarne posle u Gradišću, Nikija Berlakovića.

U razgovoru sa slovenskim  EU-komisarom Potočnikom, u kom je u prvom redu išlo za sudjelovanje poduzeć, ka želju sama producirati energiju, je Berlaković upozorio na postavljanje dvojezičnih seoskih tablic u Gradišću. Ponosno je naglasio, da su pred deset ljet u Gradišću postavili 47 hrvatskih i četire ugarske dvojezične seoske tablice. One da simboliziraju, kako „je Gradišće zrela demokratska zemlja, u koj ljudi različnih kulturov moru skupa živiti“.                  (uredn.)

Kategorije