Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) je sada jur 10. put po redu organiziralo Recital, naticanje u recitiranju hrvatskih pjesmic. Re­cital se minja s Grajamom, dakle jedno ljeto pjesmice a drugo ljeto naticanje u jače­nju. U Kugi u Velikom Bori­štofu se je petak, 10. aprila naticalo već od 80 dice u tri starosni kategorija od 8 do 14 ljet. Recitiranje pjesmic, kratko Recital, HKD u Gra­dišću priredjuje svako drugo ljeto ovakovo jezično natica­nje, ko je važno i za druženje, upoznavanje i učnju jezika.

 

VELIKI BORI­ŠTOF — U prvoj kategoriji ljetoš­njega Recitala je prvo mjes­to osvo­jio Luca Marth iz Osnovne škole Dolnja Pulja.

 

U drugoj kategoriji prvo mjesto je položila Elizabeta Sučić iz Pa­nonske gimnazije u Gornjoj Pulji. Darius Blazo­vić iz Panonske gimnazije Gor­nja Pulja je prvak u tretoj, to je najstarijoj kategoriji.

 

Kako je član žirija Jelka Perušić rekla za Hrvatski radio ORF-a Gradišće dica su imala oko četire misece lazno, da se pripravu i da se nauču pjesmi­ce. „Ljetos je znamda bilo već dice, ka nimaju samo hrvatske rodi­te­lje, nego i hrvatsko/ni­m­ške starje odnosno oca i majku, ki uopće ne govoru hrvatski. I ta dica da se jako vrlo nauču sv­o­je pjesmice.“ Žiri da gleda u prvom redu na jezik ali i na in­terpretaciju teksta. „Cilj je, da dica ne samo čitaju, nego da se i nauču hrvatski jezik na­pamet, tako da se još dodatno vježba jezik“ je rekla Jelka Perušić od HKD-a.

 

Svi ki su su­djelovali u Re­ci­talu su mo­rali prezentirati tri pjesmice odnosno tekste. Prva obavezna pje­s­mica je ljetos bi­la od Freda Her­govića (ki ljetos svečuje 55. ro­djendan). Dru­gu su si dica smila zibrati sama.
Tr­eti dio naticanja je štanje nepoznatoga te­ksta, koga mo­raju pukati na licu mjesta. Naticanje se uvijek odvija pred pub­likom.

(uredn.)

 


 

Recital 2015. – dobitniki

kat.  mjesto ime škola nagrada
1 1. Marth Luca OŠ Dolnja Pulja 4. razred 100 €
1 2. Kuzmić Benjamin OŠ Mjenovo 4. razred 75 €
1 3. Palatin Julijan OŠ Veliki Borištof 4. razred 25 € i bon za ulaz u termu Lučman
1 3. Divoš Lena  OŠ Filež. 3. razred 25 € i bon za ulaz u termu Lučman
1 4. Gruber Katarina OŠ Mjenovo 4. razred bon za ulaz u termu Lučman
1 5. Hauptmann Vanja OŠ Uzlop 3. razred bon za ulaz u termu Lučman
2 1. Sušić Elizabeta Panonska gimnazija Gornja Pulja, 1. razred 100 €
2 2. Horvat Daria Šopron 5. razred 75 €
2 3. Meljanac Ana Dvojezična gimnazija Borta 2. razred 50 €
2 4. Peszt Johana Panonska gimn. G. Pulja, 1. razred bon za ulaz u termu Lučman
2 4. Wagner Hannah Dvojezična gimnazija Borta 1.razred bon za ulaz u termu Lučman
2 5. Herczeg Jonas Nsš Sveti Mihalj 1. razred bon za ulaz u termu Lučman
2 5. Bauer Tina Savezna gimnazija Željezno bon za ulaz u termu Lučman
3 1. Blazović Darius Panonska gimnazija Gornja Pulja, 4. razred 100 €
3 2. Zvonarić Nediljka Dnsš/NMS Veliki Borištof 3. razred 75 €
3 2. Hauptmann Saraja Savezna gimnazija Željezno 75 €
3 4. Plauković Nina Dnsš/Nms Veliki Borištof 3. razred bon za ulaz u termu Lučman
3 5. Keglović Laura Nnš Sveti Mihalj 4. razred bon za ulaz u termu Lučman

 

 

Kategorije

Slike