Dok se u januaru i februaru još pažljivo približujemo djelu vani, nam nudja marc sve mogućnosti samo ostvarenja u vrtu: Od obrizivanja ruž do novoposadjenih grmov — Marc nam punim parom donese djelo vani na suncu. U ovom broju Kroz ljeto kroz vrt  vam predstavljamo tri mogućnosti djela u vrtu.

OBRIZATI RUŽE. O obrizivanju ruž valja isto reći kot o obrizivanju sadovnih driv — postoju različna mišljenja. Jedino, o čemu su se skoro svi složni, je pravo vrime obrizivanja, naime onda, kad forzicije cvatu, a to je na rano protuliće. Za obrizivanje valja opet pravilo: Čim jače se obrizuje, tim jače će goniti. Škare za obrizivanje moraju biti čiste i oštre, tako da se ugoda gladak rez. Odriže se uvijek malo prik pupka, najbolje tako, da „oko“ gleda prema van.

U marcu se prvo mora odstraniti kiće, kim su bile ruže pokrte. Potom se izrižu sve smrznute odnosno suhe kite. Sve drugo odvisi od vrsti ruž. Najbolje se jur pri kupnji upitajte kod vrtljara, kako najbolje obrizati ovu vrst. Niske ruže u gredica morete skratiti na tri ili četira oka (to je kih 10-15 centimetrov). Ruže, ke rastu kot grmi, se moru jednostavno za trećinu skratiti i spraviti u poželjni oblik. Osebujno nehakljive vrsti se moru skratiti još i električnimi škarami. Više ruže, ke neka plaznu po kakovoj staji, se u prvi ljeti ne moraju obrizati. Da se cvanje ne premjesti samo na gornji dio, mora se paziti, da dolnji dio ne zastari. Posebno dužičke mladice, ke rasto ravno u višinu, se zato moru skratiti, da bi se ruža lipo razdvajala.

RAZDILITI BUSE. Ako vam se jur uvijek vidio kakov cvatući bus (Staude) u susjedski vrti, sad je pravo vrime, da si ga prisvojite (barem dio toga). U marcu se naime moru razdiliti cvatući busi. Odrižite stare žbričke na podu i oštrom štihačom iskopajte dio rasline i ju posadite najbolje s malo komposta na poželjno mjesto. Uglavnom se to more učiniti sa svimi cvatućimi busi. Busi, ki cvatu na protuliće, je bolje jur razdiliti na jesen, onda postoji mogućnost, da morebit jur u prvom ljetu cvatu. Na sličan način moru se i razdiliti različne lukovnice. Osebujno dobro to ide s visibabami. Veljek po cvanju, se moru podiliti i presaditi na druga mjesta u vrtu ili jednostavno na ov način povećati površinu u gredici.

POSADITI NOVA STABALJA I GRME. Marc je zadnji mogući termin za presadnju starih ili sadnju novih grmov i stabalj. Ako ste zadnjih ljet posadili grm na mjesto, ko vam se već ne vidi, onda morete najbolje čim mladje grme još presaditi na drugo mjesto. Nove grme i stabalja se moru sada, djelomično još u aprilu isto posaditi. Čim kasnije se sadi, tim veća je pogibelj — osebujno kod uvredljivih vrsti — da se već ne zakorenu. Drugačije nego pri sadnji u kasnu jesen, se mora na protuliće osebujno paziti na vlagu zemlje. Zadnjih ljet je u naši kraji na protuliće bilo malo godine, ča najveć trapi novo posadjena driva i grme. Tomu se morete samo suprotiviti redovitim zaljivanjem.

Kategorije