Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« Pandrof pod peljanjem Jive Maszla je subotu, 2. oktobra u kazališću u Bruki proslavio 40 ljet svojega postojanja. To je ov tamburaški ansambl činio svetačnim koncertom, kroz koga je peljala Kristina Marold, a jačili su tenori Robert Maszl i Joachim Moser kao i sopranistica Patricia Nessy. Iz Osijeka je doputovala delegacija odgovornih za Tamburaški festival Pajo Kolarić na čelu s gdjom V. Mores i Antunom Zderićem, da bi Pandrofcem predali u medjuvrimenu jur četvrtu zlatnu plaketu, medaliju »Pajo Kolarić« za njev uspješni nastup ljetos u Osijeku, kade su ponovno mogli uvjeriti stručni žiri.

PANDROF — Na dan, kada se je dodilila Tamburaškomu orkestru »Ivan Vuković« iz Pandrofa najveće priznanje medjunarodnoga festivala tamburaške glazbe — zlatna plaketa »Tambura Paje Kolarića« osvojena na 23. festivalu u Osijeku, u maju ovoga ljeta, subotu, 2. oktobra u kazališću u Bruki, doajen tamburaške muzike u Hrvatskoj, Julije Njikoš iz zdravstvenih uzrokov nije mogao biti nazoči i je svoje pozdrave i čestitke poslao pismeno. U izvatki ih je pročitala moderatorica večera, Kristina Marold. U sljedećem donašamo Njikoševu laudaciju na Pandrofce i njevoga dirigenta i zborovodju Jivu Maszla (vidi i 22. stranicu):

Koncertne izvedbe Tamburaškoga orkestra »Ivan Vuković« na Festivalu krasile su čistoća intonacije, kultiviran zvuk, veliki raspon interpretacije, disciplinirano i angažirano sviranje, ukusno odmireni dinamički usponi kao i druge glazbene odlike. Orkestar je tehnički i muzikalno vrhunskih kvalitetov. Posebno željim istaći da je orkestar izbalansiranimi detalji davao sigurnu podršku mladom vokalnom solistu Kristijanu Maszlu. Sām nastup tamburaškoga orkestra pokazao je zrelost i muzikalnost izvodjenja programa ali i njevo nastojanje da se muziciranje na tamburi podigne na visok nivo.

Dirigent Jive Maszl pokazao je da programska raznolikost otkriva prave kvalitete ovoga tamburaškoga orkestra za koga nima problemov u realizaciji bilo koga žanra i bilo kakovih interpretativnih i tehničkih zahtjevov. Maestro Maszl se vrlo intenzivno i aktivno uključuje gestikulacijom u karakter glazbe i lako se uočava da se radi o velikoj disciplini i golemom uloženom trudu i naravno — rezultati su sigurni. Sve u svemu, Jive Maszl uspio je stvoriti orkestar, ki pokazuje veliko umjetničko djelo i vidan napredak.

Rezultat toga je i ova zlatna plaketa »Tambura Paje Kolarića« osvojena na 23. Medjunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, maja o. lj.“

Julije Njikoš je pismeno čestitao svim članom društva, a glazbenikom, članom tamburaškoga orkestra i njevomu dirigentu željio uspješan napredak i još mnoga umjetnička ostvarenja i maštanja na nove pothvate i je jur sada pozvao „Dovidjenja na 24. festivalu u Osijeku 2011. ljeta“.

Od utemeljenja tamburaškoga društva u Pandorfu 1969. ljeta (farnik Joško Palković i  prof. Dragan Raljušić) brojni angažirani člani su izgradili i dalje razvili ovo društvo. 1990. ljeta je Jive Maszl utemeljio prvu narašćajnu grupu i ostao do danas kao dirigent na čelu ovoga društva. Kako je naglasila Kristina Marold u svojoj moderaciji „činjenica je, da je Tamburaški orkestar »Ivan Vuković« iz Pandrofa jedno od najboljih i najpopularnijih tamburaških društav u Gradišću, kih je momentano svega skupa 30. Vidljivi znaki za ovu titulu su med drugim četire zlatne medalje, ke su pandrofski tamburaši dobili u zadnji ljeti i ljetos na »Festivalu hrvatske tamburaške glazbe« u Osijeku.

Klasično, s poznatim kanonom Johanna Pachelbel, u obradbi za tamburicu od Wolfganga Kuzmića počeo je jubilarni koncert u kazališću u Bruki, subotu, 2. oktobra. U ovom svetačnom koncertu je publika mogla čuti veliku šarolikost pjesam i kompozicijov iz djelovanja Tamb. društva »Ivan Vuković« iz prošlih 40 ljet. Ali moglo se je opaziti, da je ansambl po broju znanto manji, nego još nedavno, ča pravoda i pokazuje i na to, da uz puno uspjeha i različne napetosti pratu ovo društvo.

Ivan Vuković (1876.-1957.), školnik, muzičar, kompozitor i zborovodja je dao ime ovomu orkestru i je velik uzor Tamburici Pandrof. Ov orkestar i dandanas izvodi premijere i teške kusiće, kao npr. i „Panonske impresije“ Ferija Janoške. S tim su se Pandrofci i naticali ljetos pri festivalu u Osijeku. U prvom dijelu u Bruki su svirali narodnu glazbu a u drugom hrvatske šlagere i jačke iz operetov i mjuziklov. (uredn.)