Inicijativa gradjanov protiv deponije s otrovnimi otpatki u Novom Selu i Pandrofu na čijem čelu stoju dr. Wolfdieter Skodler, stud. nadsavj. mag. Feliks Miletić i mag. Rudi Ladić su petak, 8. oktobra u seoskoj dvorani u Novom Selu održali prvi informativni sastanak za stanovnike u vezi s predvidjenom deponijom za otpatke poduzeća Ave u Novom Selu.

NOVO SELO — Na novoseoskom hataru ima jur nekoliko deponijov, ke su nastale potom kad su je gradjevinska poduzeća iskopala zbog šljunka (šodra) i pijeska i je sada napunjuju s otpatki, dijelom i jako otrovnimi. Za ta gradjevinska poduzeća je to dupli dohodak, jer za deponiranje kasiraju dijelom već nego su mogli zaslužiti vadjenjem šljunka i pijeska.

Poduzeće za deponiranje i pogibeljnih stvari (Stoffe) Ave je predložilo da bi postupanje o novoj deponiji počivalo nekoliko misec. Inicijativa gradjanov to vidi skeptično, jer jur postoji takova deponija. U slučaju da bi pauzirali pri planiranju nove deponije bi se moralo riješiti, ke otpatke bi doprimili u postojeću deponiju.

Kako je rekao mag. Miletić od inicijative gradjanov u Novom Selu u razgovoru s Hrvatskimi novinami, borba protiv deponije ide svakako dalje. Zvana toga je po zakonu moguće, da se dalje djela na novoj deponiji iako poduzeće tvrdi, da postupanje miruje. Inicijativa gradjanov da će se na svaki način dalje boriti protiv nove deponije. Momentano biraju potpise a stanovniki Novoga Sela stoju svakako za ovom inicijativom protiv deponije, je naglasio Feliks Miletić.

Kako je dodao Miletić, su i gradišćanski političari protiv predvidjene deponije ali konačnu odluku daje Ministarstvo za okoliš — a o tom se natezaju Zemlja Gradišća i Ministarstvo, bolje rečeno poglavar H. Niessl i ministar N. Berlaković je li ne bi bilo moguće ovo jur čuda ranije zaustaviti. Feliks Miletić se ufa, da ćedu i Ministarstvo moći osvidočiti od postojećih argumentov, ki govoru protiv deponije.

I stanovniki Pandrofa se skupa s gradjanskom inicijativom u Novom Selu boru protiv nove deponije i su najavili demonstrirati petak, 15. oktobra (15-18.00) uz kružni tok. (uredn.)

Kategorije