HKD je objavio rezultate svojega opširnoga ispitivanja u prošlom ljetu. Jasne su želje za intenzivnim i proširenim djelovanjem za mladinu, a to moru biti ili tečaji ili publikacije.

Mali Borištof – Dvoljetni projekt za povišenje učinka Hrvatskoga kulturnoga društva ima tri faze: analizu, kreativnu fazu i konsolidiranje. Drugi sastanak 24. februara u krčmi Kautz-Janić je služio kao završna točka analize. Oko 20 aktivistov HKD-a je sudjelivalo.

Kot osnovna analiza se je u novembru i decembru 2022. ljeta održalo online ispitivanje, u kom su Hrvati i Hrvatice isto tako i simpatizanti bili pozvani da sudjeluju. Projektni tim HKD-a se veseli, da je ukupno oko 400 ljudi odgovorilo na najveći dio pitanj.

Dominantno sjeverno i sridnje Gradišće

Lani je 480 ljudi počelo s ispitivanjem. Jedna tretina je bila iz sjevernoga Gradišća, jedna tretina iz sridnjega. Iz južnoga Gradišća je bio svaki sedmi, a iz Beča samo svaki 18.

Malo već žen je diozelo, i malo već od polovice su bili člani HKD-a. Zanimljivo, da već od 50 ljudi nije znalo, je li su člani ili nisu. Kot ovi broji kažu, je zanimanje za djelo društva i kod neučlanjenih jako veliko.

Malo uzbudljivo i zrcalo sadašnje situacije narodne grupe je starost diozimateljev.

Prem je bilo ispitivanje online je najmanja grupa diozimateljev mladina do 30 ljet. Najveća grupa su 50-65 ljetni.

Djelovanje HKD-a

Vjerojatno najvažnije pitanje ovoga ispitivanja je analiza sadašnjega djelovanja. Od sedamnaest područjev je najvažnije bilo sudionikom pedagoški materijal za čuvarnice i podučavanje, odmah zatim hrvatski kempi za školarice i jezični tečaji za mlade u Hrvatskoj.

Isto tako visoku ocjenu su dostali Košić, publikacije i priredba Tamburica uz oganj.

Apsolutno nevažan je ljetni zidni kalendar, a isto tako i društvene novine Glasilo nimaju veliko zanimanje.

Dičja ponuda najvažnija

U otvorenom pitanju za poboljšanje djelovanja je bilo najvažnije povišiti ponudu za dicu, a tim za škole i čuvarnice. Odmah druga točka je bilo ali nastupanje HKD-a na van. Početo od imidža, profesionalnoga nastupa na van, ali i komunikacije.

Buduće fokusiranje HKD-a

Svih dvanaest predloženih područjev djelovanja u budućnosti su imali pretežno visoko odobrenje. Jedino kod športa, kategorija s najnižom prosječnom ocijenom je bio veliki dio protiv angažmana HKD-a na ovom sektoru.

Najvažnije imenovano područje je bilo opet jednoč fokus na dicu i školu. Zanimljiva je druga najveća imenovana kategorija, i to kooperacija s drugimi društvi.

„Osebito vridni su bili komentari na otvorena pitanja”, tako projektni tim HKD-a. Neke predloge kani Hrvatsko kulturno društvo jur sada preuzeti u plan za aktivitete.

Isto tako je projektni tim dobio vanjski pogled na strukture društva kot i na djelovanje i na vidljivost u selu.

Nastavak projekta

Na temelju ispitivanja su se pri sastanku koncem februara skrojila polja djelovanja za kreativnu fazu u koj je cilj, da se dobenu nove ideje za ponude i da se stvori pristup tim ponudam.

Planirane su – uz neke druge akcije – djelaonice sa školari i školaricami, intervjui s pedagogi i pedagogicami i sakupljanje dobrih primjerov drugih europskih manjin.

Rezultati akcijov ćedu se pregledati i sažeti pri završnoj djelaonici 16. junija.

HKD je objavio rezultate ovoga ispitivanja na svojoj web-stranici https://hkd.at.

Kristijan Karall

Kategorije