Julian Himmelbauer i Tereza Grandić su prevodili četvrtu knjigu u seriji povidajkov o Franji. I ovput se more knjiga kupiti u paketu skupa s odgovorajućom radiodramom.

GRADIŠĆE – Jur prve tri knjige o malom dičaku Franji, ke je Hrvatsko kulturno društvo izdalo 2021. ljeta su bile veliki uspjeh.

Po Povidajke o Franji, Novo o Franji i Školske povidajke o Franji je prevodički duo Tereza Grandić i Julian Himmelbauer sada presadio čevrti dio Nöstlingerove knjižne serije iz nimškoga na gradišćanskohrvatski jezik: Nove školske povidajke o Franji se ada zove nova publikacija ka će biti uskoro za kupiti kod HKD-a.

Atraktivna knjiga i jezično obogaćenje za dicu

Kot i u prvi tri knjiga se moru u Nove školske povidajke o Franji najti tri kratke povidajke. Kot naslov knjige jur uvadi, se sva tri poglavlja već ili manje bavu Franjini doživljaji i svakidašnjicom u osnovnoj školi.

Prva povidajka „Franjini problemi” pri tom uglavnom fungira kot ponovi uvod u okolnosti kot i upoznanje glavnih likov, za sve one ki prve knjige još ne poznaju ili se već ne moru spomenuti. Ostala dva poglavalja „Kako je Franjo obladao cviljenje” i „Kako Franjo nije imao krvavo koljeno” su gledeć na sadržaj i dogodjaje već uzbudljivija i zanimljivija. Ča se točno dogodi Vam na ovom mjestu nećemo uvaditi - samo toliko:

Rekorder more biti jako koristan ča se tiče neugodnih razgovorov, a morsko prase more prouzrokovati nehoteće zakašnjenje... Gdo je sada nastao znatiželjan, ča se malomu Franji sve dogodi, ta se smi veseliti na 55 stranic, pune sa smihom, kurioznimi situacijami, dičjim šarmom i happy end-i. Zanimljive za dicu su zvana toga kratke gajnke na koncu knjige u obliku kviza: U slučaju da se na sva pitanja točno odgovori se dostane kot riješenje jednu lozinku. To je dodatni poticaj za mlade čitateljice i čitatelje!

Jezik je naravno prilagodjen na dicu i sadržava pojedine tipične fraze i izraze dičjega jezika. Nepoznate odnosno manje obične riči bi se čudakrat mogle prevoditi iz konteksta, za svaki slučaj su ali i prevodjene na nimški, na rubu stranic. To na svaki način olakša čitanje povidajkov, i na glas, ako dojde do nekakovih nejasnosti.

Franjo ne dojde iz mode

Kot i jur u prvi tri knjiga, su se za Nove školske povidajke o Franji opet koristili originalne ilustracije i slike Nöstlingerovih knjig, ke je napravio Erhard Dietl. Šaro i veselo se prezentira knjiga i svake par stranic preseneti s malimi ali važnimi slikovni detalji. Tako su se i teksti i riči u ilustracija prevodili na hrvatski jezik, kot na primjer pismo Franjinoga tate na učitelja. S ovimi posebnimi detalji i prevodi stvara nova knjiga o Franji još autentičniji doživljaj čitanja - a skoro bi se moglo pozabiti da povidajke o Franji potiču iz dičje literatrure nimškoga jezika. Tako nije samo za dicu, nego i za roditelje i staristarje veselo čitanje. Spominanje i pogled najzad u prošlost i ditinstvo pri tom za odrašćene skoro nije za obajti, a najkašnije po nekoliko stranic dojde jednomu na misli kako si je ovu knjigu u osnovnoj školi jur jednoč preštao.

Zgodni detalj nove publikacije je i CD, ki se more kupiti u paketu s knjigom. Uopće za putovanja je radiodrama sigurno dobra alternativa knjigi. Sve tri povidajke knjige su snimljene, a štiteljice i štitelji pojedinih ulogov su garancija za prominljiv slušni doživljaj. Pokidob su snimke jasno razumljive, se moru sigurno dobro koristiti i u školskoj nastavi.

Ostaje samo pitanje je li je CD-format još suvrimen i aktualan. Zapravo je još i izazovno odigrati kompaktnu ploču, ako se nima slučajno još kakov stari aparat odnosno kompjutor doma. U pogled na to bi bilo preporučljivo izdati radiodrama barem na USB-sticku ili, vjerojatno još bolje, staviti download na raspolaganje.

S Nove školske povidajke o Franji je HKD, prem CD-pitanja, opet izdao vrhunsku knjigu za dicu i s tim dokazao kako važno je nuditi atraktivnu i poznatu dičju književnost i na gradišćanskohrvatskom jeziku.

Četvrti dio serije o Franji, uključno CD, stoji 15 € i se more nabaviti u uredu HKD-a ali prik online-shopa društva. Nuditi će se zvana toga i paket knjig, ki sadržava sve četire do sada publicirane knjige o Franji, za 50 €.

Kategorije