Subotu su svetačno otvorili i blagoslovili novi općinski ured. Ovo je ujedno bila i velika seoska fešta najprvo s prijemom a potom i s objedom za sve, a zahvaljujući i lipomu vrimenu došao je velik broj domaćih i časnih gostov.

Novo Selo – U relativno kratkom vrimenu od ljeto dan srušili su staru zgradu općinskoga ureda i na istom mjestu postavili novu zgradu na dva dijele. No prije toga je došlo i do natezanja u općinskom savjetu, jer savjetniki Narodne stranke se nisu bili složili s plani za ov projekt i se pred svim potpikovali o načinu financiranja.

Ali odlukom većinske Socijaldemokratske stranke (plavih i zelenih nima u općinskom savjetu Novoga Sela) su odlučili o novogradnji. Ov novi gradjevinski objekt je stao kih 1,7 milioni i radi se o takozvanoj najamnoj kupnji (Mietkauf) od poduzeća PEB (Projekt razvoj Gradišće/Projektentwicklung Bgld.) na rok od 25 ljet. Općina se je zadužila da će godišnje platiti 80.000,–, a po ovih 25 ljet će zgrada biti u vlasničtvu sela. Pohištvo je do sada dodatno stalo kih 80.000,–.

Paralelno tomu se prik puta općinske zgrade gradi nova osnovna škola u istom stilu i s istom financijskom konstrukcijom – ali su zapravo četire zgrade, ke su povezane jedna s drugom. Škola će stati već od pet milioni eurov. Gradjevinski posli ćedu vrijeda biti gotovi ali će se škola stoprv kljetu u energijski prazniki preseliti u novu zgradu.

Zasada se podučava u prostranom farskom uredu. Farnik u Novo Selu, Franjo Borenić naime živi u farofu u Pandrofu tako se farof samo dijelom koristi za privatne posle. U dojdućih 25 ljet će to biti kih 250.000,– na ljeto ke Općina mora otplaćivati.

Na samoj svetačnosti pri prelipom jesenskom vrimenu načelnik Karel Lentsch (SP) uz brojno seosko stanovničtvo je mogao pozdraviti i mnoge časne goste na čelu sa zemaljskim poglavarom Hansom Peterom Doskozilom i zemaljskom savjetnicom Danijelom Winkler kao i načelnike iz susjednih sel.

Muzički okvir je dala domaća tamburaška grupa Hatskoga kola, a časne goste su pozdravila dica čuvarnice s jačkami na nimškom i hrvatskom jeziku.

Kako je Lentsch naglasio u svojem prigodnom govoru, „u minuli ljeti smo dokazali da suradnja nije samo prazna krilatica, nego je iskren i ozbiljan princip našega djelovanja“ i se je posebno zahvalio svojim suradnicam i suradnikom na čelu s nadbilježnicom Romanom Koller.

Ovo je bila prilika da načelnik istakne i nadogradnju kabine i kantine ASV Novo Selo, kontejner za blisku opskrbu kao i vrlo atraktivno biološko kupališće „Riunjak“ u sredini sela. U vezi s novoizgradjenim općinskim uredom je Lentsch naglasio da je ostalo kih 350.000,– ispod predvidjene svote i da su se držali termina kada su završili gradjevinske posle.

Financiranje projekta da je dodatno „repoweringom“ vjetarnoga parka a u dogledno vrime predvidjena je nadogradnja i pregradnja ognjogasnoga doma.

Zemaljski poglavar Doskozil se je u svojem govoru osvrnuo pred svim i na postignuća u zemlji a se je posebno pozabavio i poboljšanjem medicinske opskrbe u Gradišću.

Dobra suradnja med Općinom Novo Selo i Crikvom u selu se je pokazala i u tom da je farnik sela mag. Franjo Borenić na nimškom i hrvatskom peljao ceremoniju okolo blagoslivljanja nove općinske zgrade.

Po službenom dijelu ove vrlo opažene svetačnosti u Novom Selu, zainteresirane su pak mogli razgledati nove prostorije kao i seoski muzej iza nove zgrade. Slijedio je obavezni kulinarski dio u seoskoj dvorani, kamo je Općina pozvala sve nazočne na kobasice, jelito s praženicom i zeljem krpice. Da će rivnja biti jako velika se je pravoda moglo očekivati.

Petar Tyran