Filež – Općinski tanač u Filežu je pri svojoj sjednici u srijedu, 30. augusta namjestio jednoglasno Petru Prior kot novu pedagogicu za filešku čuvarnicu. Pokidob ima odredjen rok za davanje otkaza, nije mogla s 4. septembrom početi u čuvarnici. Odvisno od dogovora s dosadašnjom čuvarnicom će moći ranije napustiti stari posao i početi u Filežu.

Nadalje su zaposlili Marlenu Herzog kot novu pomagačicu u Filežu (samo s glasi SPÖ-a) i Lujzu Pinezić iz Koljnofa kot pomagačicu u Mjenovu (s glasi SPÖ-a i ÖVP-a).

Na sjednici općinskoga tanača je slijedila i diskusija za peljačicu čuvarnice, kade je narodna stranka potribovala da to bude Hrvatica. Načelnik je rekao, to će on odlučiti, ča je i činio dan kašnje, kada je imenovao 29-ljetnu Denis Widlhofer iz Gornje Pulje kot novu peljačicu. Ona je do sada bila zamjenica Madeleine Stehlik, ka je bila samo na pol ljeta namješćena.

Na raspolaganje bi bile stale i četire hrvatske pedagogice za peljanje čuvarnice u Filežu, jedna od njih se je i naticala.

Kristijan Karall