BRUXELLES — Hrvatska ovde na medjuvladinoj konferen­ciji 13. decembra nije podigla rezervu za otvaranje poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi jer Srbija, kako je rekao premijer Plen­ković, nije ispunila obaveze prema hrvatskoj manjini. Hrvat­ska je pripravna podignuti rezervu na otvaranje poglavlja 26 u pregovori Srbije i EU-a budući da je 23. 12. 2016. u Beogra­du riješeno pitanje udžbenikov hrvatske nacionalne manjine, rekao je ministar vanjskih i europskih poslov Davor Ivo Stier u izvanrednoj izjavi za novinare.

Srbijanski ministar obrazovanja u petak, 23. decembra je u Beogradu s predstavniki Hrvatskoga nacionalnoga vijeća i Za­voda za udžbenike potpisao aneks sporazuma kim se regulira pitanje udžbenikov, ali ne samo njev preslov (transliteraciju) sa srpskoga na hrvatski i s ćirilice na latinicu, nego ćedu u nji i biti posebni dodatki, odnosno sadržaji za hrvatsku manjinu, rekao je Stier. Hrvatski šef diplomacije pozdravio je takovu odluku i rekao da je ovo jako dobar dan za hrvatsku manjinu u Srbiji. Hrvatska na medjuvladinoj konferenciji u Bruxellesu 13. XII. nije podigla rezervu za otvaranje poglavlja 26 o obra­zovanju i kulturi jer Srbija, kako je rekao hrvatski premijer Plenković, nije ispunila obaveze prema hrvatskoj manjini. 

Srbijanski dužnosniki su hrvatske vlasti potom zasuli žesto­kimi kritikami, ali je službeni Zagreb od početka tvrdio da se radi o nepotribnom dramatiziranju i da to pitanje Srbija mo­re lako riješiti.

(uredn.)

Kategorije