Farnik Cindrofa i Klimpuha, kanonik mons. Tome Krojer, već neće peljati i organizirati skupna hrvatska shodišća u Celje. Pred 40 ljet je počeo pomagati p. Augustinu Blazoviću a med 1981. i 2010. je organizirao 30 skupnih hrvatskih shodišćev.

CELJE — Kako je kanonik Tome Krojer rekao u razgovoru s Hrvatskimi novinami jur lani je bio predložio biškupu Pavlu Ibyju, da bi kanio predati organiziranje celjanskoga shodišća u druge ruke. Kako je naglasio i na hrvatskom valu Orf-a Gradišće takaj je jedan od uzrokov da je došla do promjenov u Hrvatskoj sekciji i da je imenovan novi biškup i zbog toga je predložio, da se sva hrvatska shodišća koordiniraju iz jedne ruke, naime od Hrvatske sekcije u Pastoralnom uredu, dakle od p. Št. Vukića. Ali da će i nadalje biti pomoćnik Celjanskoga shodišća ako se to želji je rekao T. Krojer.

Tradicionalni termin za skupno shodišće, i to zadnja nedilja u augustu, je bio upeljao Martin Meršić starji.

Prvo skupno shodišće Hrvatov u Celje je 1923. ljeta organizirao ondašnji velikoborištofski farnik Martin Meršić st. Ali i pred tim ljetom su gradišćanski Hrvati redovito hodočastili u Celju. Prvo poznato shodišće s gradišćanskimi Hrvati je bilo 1692. lj. Peljao ih je knez Pavao Esterházy, ki da je skupa s 11.200 ljudi piše išao u Celje, da se zahvali Majki Božjoj za dobitak prik Turkov 1683. ljeta. Esterházy je onda bio vlastelin mnogih hrvatskih sel kako u sjevernom tako i u sridnjem Gradišću.

Pri jesenskoj sjednici Djelatne zajednice hrvatskih duhovnikov je rečeno, da će u budućnosti Hrvatska sekcija preuzeti organiziranje ovoga najvećega hrvatskoga shodišća.

Hrvatska sekcija pri Pastoralnom uredu Dijeceze Željezno je u zadnji ljeti preuzela i organiziranje lovretanskoga shodišća na tretu nedilju u septembru, a organizira i skupna hrvatska shodišća u Željeznu na brigu kao i u Vincjetu.

Kategorije