Gdo bi nam branio optimizam u upravo započetom ljetu. Nije nas li optimizam sprohadjao zapravo kroz već od 500 ljet otkad su se naši praoci i pramajke otpravili piše ili znamda uz volovsku zapregu na put u novu domovinu, ku su im tadašnji vlastelini i njevi lokatori, dakle vabljači obećali, kad su ih iz stare domovine peljali prema sjeveru, prik rijekov i brigov, kroz loze i doline, pa stari povijesni puti i staza? Nije li ih tada peljalo i ufanje za mirniji život, za slobodom i za bolju litinju i brojnije črede blaga – pernatoga i rogatoga?

Nismo li bili puni zaufanja kada nam je Državni ugovor u 1955. zagarantirao manjinska prava a ravnopravnost jezika i pred institucijami?

Nije li se digao optimizam, kada se je 2021. znatno popunio lonac sa saveznimi sredstvi za društvene djelatnosti?

Da svega toga je bilo, i svenek smo potom bili puni optimizma, da će sada krenuti na bolje. Tako je i bilo! Svenek smo si sami sebi rekli da ćemo sada moći bolje i širje djelati, da ćemo biti uspješniji u naši nakana i plani i da ćemo sada bolje moći čuvati naš jezik i sve ča je u vezi s tim. Ča nam i drugo preostaje, nego da idemo s novim optimizmom u novo ljeto. Toliko toga je u prošlosti ča nismo uspili, ča se nije ugodalo i na ča nismo ni mislili da bi tribali ostvariti, tako da nam je jedina šansa se osloniti na optimizam, jer inače bi nas tuga mogla požerati.

Boj u Ukrajini će prestati, jer Putin i njegovi poslušni sluge ćedu uviditi, da su postali parije cijeloga svita a ruski narod će uviditi, da kad su Hitlera pobjedili 1945. ćedu morati i Putina pobjediti 2023. ljeta.

Europska unija će uviditi, da se mora već zgledati na svoje jugoistočne člane i da ne more sve tretirati po zakoni uhodane demokracije na zapadu Europe. Onda ćedu Madjarska, Poljska i ostali „zločesti školari“ se smiriti i Europa će opet skupa zrasti.

U tekući miseci i ljeti ćedu stručnjaki najti nove izvore energije i naša ovisnost o plinu, će se polako smanjiti.

Rapidno nepošteno povišenje cijen će se zaustaviti, jer ljudi već nećedu kupiti te predrage proizvode, a predragi restorani ćedu zbog manjka gostov opet snižiti cijene.

U pogledu na hrvatski Savjet za narodnu grupu, će se s vrimenom angažirati sve već ljudi s višom izobrazom i boljim poznavanjem hrvatskoga jezika, tako da ćedu i u tom savjetodavnom gremiju moći bolje razumiti a tim i zastupati potribovanja za čuvanje hrvatskoga jezika.

U naši škola će se proširiti podučavanje hrvatskoga jezika, a hrvatski materinci ćedu uza to dicu podučavati i u kulturi i identitetu, tako da će polako dorasti nova generacija puno samosvisnijih i samopouzdanijih ljudi i roditeljev u vlastitu korist!

Kategorije