Hrvatsko kulturno društvo Vulkaprodrštofa i klapa Vrime srdačno pozivaju na prvi susret gradišćanskohrvatskih klapov u Vulkaprodrštofu. Ov susret će se održati u subotu, 26. novembra o. lj. u školskoj dvorani za različne priredbe (19.30).

 
Uvjeti za prijavljivanje:
 

Nastupne klape obavezno moraju biti iz Gradišća.
Svaka klapa smije prezentirati najveć četire jačke ili dvadesetminutni program.
Klape moru biti muške i ženske.
Jačke se moraju najaviti kod prijavljivanja za ov susret, da ne bude bilo moguće da se jedna jačka moguće dva pute predstaviti.
Susret nije naticateljski, cilj je bolje upoznavanje klapov i promocija hrvatske riči i kulture.
 
Načelnik Rudi Haller će održati pozdravni govor, a Gertrude Pint će moderirati ov susret. Organizira se i jilo i piće.
 
Organizatori prosu klape da se prijavu za ov susret kod predsjednika Hkd-a Vulkaprodrštof gosp. Ante Pletikosića (mob. 0664/3122637, e-mail: ante@bnet.at) ili kod gospe Gertrude Pint (tel. 02687/20398, e.mail: p.pint@bnet.at).

I na koncu: klapa Vrime išće jednoga prvoga tenora, pa prosi one ki imaju interese da se javu Anti Pletikosiću.
 
HKD Vulkaprodrštof i Klapa Vrime

Kategorije