Koncem julija je Bijelo Selo na Hati doživilo za mnoge neočekivanu premijeru. Mlado društvo Wossakrowodn organiziralo je prvu uspješnu Hrvatsku noć.

Bijelo Selo na Hati ima kih 1300 stanovnikov, mali kolodvor, dvojezičnu čuvarnicu i osnovnu školu. Bijelo Selo je tim jedno od trih hrvatskih sel na austrijskoj strani Hatov na čisto sjevernom rubu Gradišća. Hrvatska rič je još vidljiva na ulazu u selo, djelomično na zgrada, a naravno i u crikvi. Moliti i jačiti po hrvatsku da još čuda ljudi zna, hrvatski kot razgovorni jezik se čuje samo još rijetkokrat u selu.

Od junija društvo Wossakrowodn

Tim zanimljivije je bilo osnovanje novoga društva u Bijelom Selu. Selo, ko je poznato za svoja mnogobrojna društva, je početkom junija dostalo novo: Društvo Wossakrowodn. Kot je povidala predsjednica društva Julia Čirak je grupa mladih jur duglje kanila organizirati hrvatsku feštu u selu. Problem je bio ta, da nisu našli društvo, ko bi bilo imalo interes na ovakovoj fešti s hrvatskim sadržajem. Rješenje je ada bilo osnovati vlašće društvo. Iako stopr najavljeno u juniju, ima društvo jur kih 35 članov med 25 i 50 ljet.

Prik 300 ljudi na prvoj Hrvatskoj noći

S osnovanjem društva u juniju su veljek najavili i prvu priredbu, a to Hrvatsku noć. Na idiličnom rastoku na otvorenom u krčmi Kuster-Bartolić postavili su veliku pozornicu, na tri bari su se ljudi mogli okripiti, a i jilo je bilo povezano s Hrvatskom. Ponudili su pečenje na žaru kot i ćevape u lepinji.

Društvo Wossakrowodn su pokazali, kako uspješno reklamirati i najavljivati priredbu. S čuda ljubavi prema detalju se je mogla u svakom kutu ćutiti veliki trug, koga su uložili odgovorni: Od reklame i lipih grafikov na socijalni mriža, prik u drivo uriženoga pozdrava Dobro došli na ulazu i hrvatskih špecijalitetov na bari i na kulinarskom polju do skoro konzekventne dvojezičnosti na samoj priredbi. Mlado društvo more biti pelda svim uhodanim hrvatskim društvom u pogledu na organizaciju.

Trud se je i isplatio. Na prvu Hrvatsku noć došlo je prik 300 ljudi, ki su gledali svetačno otvaranje društva i noći podupirali domaću tamburašku grupu iz Bijeloga Sela, ka je otvorila večer. I druga grupa Gauženjaki ima s Mathiasom Salmanom poveznicu u Bijelo Selo. Treća grupa, ka je zabavljala ljude do rane noći je imala najduži put. Petroviske Koprive su i na Hati osebujno obljubljena tamburaška grupa.

Gosti su bili većinom iz Bijeloga Sela. Iz susjedskoga Pandrofa i Novoga Sela su se gosti još i dovezli vlakom, fascinacija za sve one, ki nisu naučni na ovakovu dobru infrastrukturu.

Vodeni Hrvati

Hrvatska noć u Bijelom Selu pokazala je na impresivan način, psihološke posljedice asimilacije. Člani društva Wossakrowodn još razumu hrvatski, većinom su i u osnovnoj školi imali hrvatsko podučavanje. Ali zanimanje za hrvatskim je u ovoj generaciji još ovde. Kot su povidali člani su se oni vozili na Dan mladine i na hrvatske priredbe pred svim u susjedsko Novo Selo. Na samoj Hrvatskoj noći se je vjerojatno moglo čuti već slovačkoga nego hrvatskoga, ali ćutila se je i ta velika pripravnost za jezik. Čim su došli susjedski Jandrofci ili petroviske Koprive se je najednoč i čula hrvatska rič. Neki člani društva pohadjaju sada jur tečaje, od jeseni previdjaju i tečaje za dicu.

Odluka za ime Wossakrowodn povezana je po riči predsjednice isto ovom situacijom. Hrvati u Bijelom Selu da već nisu tako jaki kot u drugi kraji Gradišća. Zato da su si zibrali to ime, ar da su jur razrijedjeni, takorekuć vodeni Hrvati, ki još uvijek kanu imati ča hrvatskoga u selu i to čuvati i gajiti.

Da je ovakov koncept uspješan i daje ufanje, pokazala je prva Hrvatska noć u Bijelom Selu. A organizatorice i organizatori su jur najavile drugo izdanje: 26.julija 2024.

Tereza Grandić

Kategorije