ORF štarta s novim televizijskim magazinom za narodne grupe u Austriji. Ov format ide novim putem i po prvi put u jednoj emisiji ujedinjuje svih šest autohtonih grup Austrije.

ŽELJEZNO – Utorak, 6. septembra u ORF-studiju u Željeznu zemaljski direktor ORF-a Gradišće je prezentirao novu emisiju za narodne grupe s naslovom »Wir«, ka će krenuti 11. septembra. Da će krenuti ova nova većjezična televizijska emisija svih austrijskih narodnih grup je jur najavio pri sjednici ORF-savjeta publike početkom marca o. lj. novi generalni direktor ORF-a Roland Weißmann. Novu emisiju će producirati Redakcija za narodne grupe zemaljskoga študija ORF-a u Željeznu.

U novoj emisiji svih narodnih grup Austrije ćedu svaku drugu nedilju kazati prinose o zbivanji gradišćanskih Hrvatov, Ugrov, Romov, Čehov, Slovakov i Slovencev u jeziki ovih narodnih grup s nimškimi podtitulami.

Zastupnik narodnih grup u ORF-savjetu publike Joži Buranić, je direktno upleten u ovo dugoljetno potribovanje narodnih grup i se veseli novomu vjetru u direktoriju pod peljanjem Rolanda Weißmanna.

Nimške podtitule kako ih imaju kod slovenskih prinosev u Koruškoj su dio ovoga novoga koncepta. Direktor zemaljskoga studija ORF-a u Željeznu Werner Herić se veseli, da će ORF novim formatom izgraditi svoju ponudu za austrijske narodne grupe i da će ORF Gradišće sa svojom kompetencijom na ovom području producirati novi manjinski televizijski magazin.

Kako su se pohvalili peljačica Narodnosne redakcije u ORF-u i Dorottya Kelemen i zemaljski direktor Werner Herić ovo je jedina sedmerojezična – češki, hrvatski, madjarski, nimški, roman, slovački i slovenski – tv-emisija unutar ORF-a a najvjerojatnije i širom Europe. U ovoj tv-emisiji od 30 minuti ćedu biti prinosi o svih šest narodnih grup. Bit ćedu na dotični manjinski jeziki, ali ćedu prinosi imati nimške podnaslove.

Kako je naglasio zemaljski direktor Werner Herić pri prezentaciji u Željeznu „ORF Gradišće je kompetencijski centar narodnih grup za Austriju“. Na to mu je odgovorio peljač slovenske redakcije u ORF-studiju Koruška u Celovcu, Marjan Velik, da su Gradišćanci kompetencijski centar istok a Korušci su centar jug, jer uz koruške Slovence opskrbljavaju i štajerske Slovence. Zato se slovenska tv-emisija u medjuvrimenu zove Dober dan Koroška in Dober dan Štajerska.

Ova emisija s naslovom Wir | Česi, Hrvati, Magyarok, Roma, Slováci, Slovenci će se emitirati svaku drugu nedilju na programnu ORF III (8.45) i dura 30 minut dugo. Ponavljanje kako kod ostalih narodnosnih emsijov očito nije predvidjeno. Moderirat ćedu alternirajući Julija Hamedinger iz Hrvatske a Katharina Graf-Janoška iz Romske redakcije unutar ORF-studija u Željeznu. Ov zemaljski studio je domaćin još i Češke, Madjarske i Slovačke redakcije.

Kako se je i ovput pokazalo, niti Slovenska niti Hrvatska redakcija ne zagovaraju nimško podtitlovanje svojih emisijov, ali je naravno dobra ideja da bi se moglo prik teletexta uključiti i drugi jezik. Kod ove nove emisije je to slučaj (ORF Teletext stranica 777) a emisije se moru pogledati na ORF TV-theki sedam dani dugo. Prvu emisiju 11. septembra u 8:45 na ORF III će moderirati Katarina Graf-Janoška, uredinica je Dorottya Kelemen a hrvatski prinos će biti o fešti u Mjenovu „15 ljet Lole”.