U marcu 2022. ljeta se je u Uzlopu utemeljilo novo društvo „Dica u Uzlopu“. Med drugim kani staviti težišće na podupiranje većjezičnosti, u posebnom na gradišćanskohrvatski.

UZLOP — Malo već nego misec dan dugo postoji u medjuvrimenu jur novo uzlopsko društvo „Dica u Uzlopu“. Ideja i želja za utemeljenjem postoji ali jur malo duglje, kako je razložila potpredsjednica Marina Imširović Hrvatskim novinam: „U septembru 2021. ljeta, kad je bio lip vrući dan, smo se špontano strefili na igrališću i bili smo presenećeni, da je toliko dice i roditeljev onde. Kroz skupni razgovor je onda došla ideja, da se na Whats-Appu napravi grupa „Uzloper Spielplatzgruppe“.“ Od ovoga dana su se roditelji i dica počeli redovito dogovoriti za skupna otpodneva na dičjem igrališću. Sadašnja predsjednica Jaqueline Stainer-Malešević je konačno konkretno predložila osnovanje društva, ča se od strani drugih roditeljev rado prihvatilo i podupiralo.

Tako su uz predsjednicu Jaqueline Stainer-Malešević i nje zastupnicu Marinu Imširović bile i sadašnja blagajnica Christiane Ernst i nje zastupnica Melanie Tajl, kot i tajnica Karin Krumpeck-Wukovatz i nje zastupnica Marlies Krumpeck-Schrief friško pripravne preuzeti funkcije u odboru društva.

Cilji i nakane

Za djelovanje i aktivnosti društva si je odbor stavio troja glavna težišća, i to podupiranje i prevencija zdravlja dice i mladine, podupiranje skupnih obiteljskih aktivnosti  i podupiranje većjezičnosti osebujno i gradišćanskohrvatskoga jezika.

„Kot se vidi, se sve manje na gradišćanskohrvatskom jeziku pomina“, tako Marina Imširović, ka iz vlašćega osobnoga ali i poslovnoga iskustva zna, kako važni su jeziki. Problematiki, da se gradišćanskohrvatski jezik izgubi, se kani društvo pokusiti protiviti i dici dati šansu se s drugom dicom i drugi ljudi na ovom jeziku pominati i izminiti, a to na javnom i društvenom prostoru izvan škole ili čuvarnice. Predvidjene su na primjer čitaonice s hrvatskimi knjigami i povidajkami, ali i jezične igre kade se neka dica nauču odnosno čvršću vokabular. „Roditeljem je važno, da iako sami nisu dvojezični doma, da se moru kod nas malo ča naučiti. A dica se najbolje medjusobno nauču jezike. Čim već dica znaju i razumu, tim bolje i u budućem žitku profitiraju“, je istaknula potpredsjednica društva.

Uz gradišćanskohrvatski jezik kanu dici približiti ali i druge, kot na primjer madjarski i albanski. Tako kanu dignuti i vidljivost drugih jezikov, ki su zastupani u Uzlopu i ke pojedini roditelji govoru - a dica imaju mogućnost upoznati i druge jezike svita.

Društveno djelovanje i plani za budućnost

Iako stoju stoprv na početku društvenoga djelovanja su motivacija i angažman odbornic veliki. Redovito se sastanu i premišljavaju odnosno jur planiraju i organiziraju moguće aktivnosti, projekte i priredbe. Ideje i plani su šaroliki: Od skupnoga jačenja, prik bastlanja, ča do sastankov najmladjih Uzlopkov i Uzlopcev je svega zastupano. Pravi vrhunac čeka dicu i roditelje ali u ljetni miseci, onda kani društvo „Dica u Uzlopu“ prirediti ljetnu feštu, kade će se nuditi veseli i posebni program; detalje odgovorne ali još nekanu uvaditi - to neka naime bude presenećenje.

Za budućnost je društvu važno nuditi različne aktivitete i šaroliku ponudu, tako da se moru socijalni kontakti med roditelji i dice jačati, a familijam, ke se novo doselu u Uzlop, se neka nudi šansa stupiti u kontakt s drugimi seoski obitelji. „Najvažnije je, da su dica srićna i vesela, da skupa dojdu.“, misli Marina Imširović - a s tim ima potpuno pravo.

Gdo se zanima za djelovanje novo utemeljenoga društva „Dica u Uzlopu“ je srdačno pozvan sudjelivati i se more informirati kod odbora o članstvu i aktivnosti. Informacije su zvana toga dostupačne na internetu, i to na vlašćoj facebook i instagram stranici društva.