GORNJA PULJA/VELIKI BORIŠTOF — Manjinski otvoreni radio kratko MORA iz Velikoga Borištofa priredjuje s prekidi od 1999. ljeta većjezični radio program. Od 2009. ljeta se zove stanica »RadioOP« i emitira iz gornjo puljanske gimnazije. Novinarsko djelo za gradišćanske Hrvate se vidi najbolje u svakidanji visti, ki se moru čuti od pandiljka do četvrtka od peti jutro do deseti dopodne, i petak otpodne od tri do peti.

U »Radio OP« je upleten i poseban predmet gimnazije, tako da su redovito i školari u študiju. Ovde je upleten hrvatski jezik odvisno od znanja školarov. Za sada ima MORA za svoju radio stanicu jednoljetnu izobrazbenu dozvolu, ku svako ljeto nanovič mora produžiti. Cilj je za ljetos da se premini ova licencija na regularnu desetljetnu. Nadalje MORA pokušava dostati novu frekvenciju, jer sadašnjom (98,8 MHz) nije opskrba cijeloga sridnjega Gradišća moguća zbog različnih prigovorov drugih stanic.

JEZIK: Cijelodnevni radio program je većjezičan. Hrvatski se pokaže u obadvi obliki, i u gradišćanskom i u hrvatskom standardu. Visti su samo po gradišćanskohrvatsku. Upotribljeni jezik u emisija odvisi od moderatora, preferira se ali gradišćanskohrvatska varijanta.

SADRŽAJ: Glavno težišće su lokalni dogodjaji jer »RadioOP« se vidi kot lokalna stanica za sridnje Gradišće. Teme obuhvaćaju sve vrsti dogodjajev ke i ne moraju biti vezane uz gradišćanske Hrvate. Posebne hrvatske emisije su svaki četvrtak od 19:00-20:00 Tamburadio, nadalje pet krat u ljetu Hrvatski magazin, isto četvrtak ali od 20:00-21:00. Na standarnom hrvatskom jeziku emitira »Radio OP« svaki pandiljak od 20:00-20:30 CMC top listu, hitparadu iz Hrvatske.

FINANCIJE, PRETPLATNIKI: »RADIO OP« je slobodni radio i kot takov nesmi emitirati reklamu. Glavno podupiranje dostaje iz austrijanskoga lonca za slobodne radio stanice. Dalnja podupiranja su na primjer od zemlje Gradišće, ili od ORF-a. Pretplatnike Radio OP nima, zato ima društvo MORA podupirajuće člane.

UREDNIČTVO: Za program su odgovorni Joško Vlašić i Kristijan Karall. Oni ne djeluju kot klasični urednik, nego koordiniraju emisije, jer slobodni radio nudi svakomu zainteresiranomu mogućnost za sastavaljanje svoje vlašće emisije, a tu more svaki oblikovati kako kani. Jedina iznimka je dopodneva emisija „Wunschvormittag“, kade postoji i urednički tim koga pelja Jelica Saček. Ov se sastoji od četirih na mješćenih i nekih slobodnih urednikov. Zvana toga postoji još muzička redakcija. U cijelom plaćenom tīmu su skoro svi dvojezični, ili hrvatsko-nimški ili ugarsko-nimški.

WEB, ONLINE: RADIO OP ima svoju vlašću webstranicu (www.radioop.at) kade se more uživo poslušati aktualni program. Nadalje se moru dnevne visti poslušati kot i prinosi emisije „Wunschvormittag“. Za sada još nije moguće si posluhnuti pojedine emisije u arhivu, ada obliku radioteke. Na rješenju se djela.i