Malu kulturnu nagradu Hrvatskoga centra je žirija ljetos dodilila profesorici hrvatskoga jezika Adrijani Markon Jurčić i nje udrugi Obzor.

U Hrvatskom centru u Beču su srijedu, 29. junija 2022., dodilili ljetošnju nagradu Mini Metron. Svetačnu priredbu zaokvirio je bezbroj akterov s kreativnimi i muzičkimi točkami.

Adrijana Markon Jurčić je dostala nagradu za nje djelovanje za mlade. Puno ime nje udruge Obzor naime jur shranja sve potribno za ovakovu nagradu: Udruga Obzor za poticanje kreativnoga razvoja.

Ovu udrugu je profesorica za hrvatski jezik Adrijana Markon Jurčić 2018. ljeta osnovala, kako bi mogla dici približiti hrvatski jezik i to na kreativan način. Svaki tajedan se Markon Jurčić i nje tim kot i dica sastaju u Hrvatskom centru i se igraju s jezikom. Neki produkti tih sastankov su prezentirani i kod dodiljenja u Hrvatskom centru. Tehnikom stop-animacije su dica snimila impresivne crtiće, ki povidaju kratke povidajke.

A i sama dica, ka profitiraju od velikoga angažmana dobitnice, su bila nazočna pri dodiljenju. Pred svetačnim dodiljenjem je Udruga Obzor održala završni večer, kade su dica prezentirala roditeljem i prijateljem sve, ča su ljetos djelala.

Bogati muzički program

A na samom dodiljenju jačila su dica čuvarnice punim srcem praćeno od njevih muzičkih pedagogov Filipa Tyrana i Marke Blažete. Oni dva su i sami izjačili publiki „Marijanu“, a kot ljubiteljica dobre muzike, nastupili su u centru još dva mladi muzikaši, pravi tajni tip za dojduće priredbe: Rodjak dobitnice Juraj Valentić i njegov kolega Svebor Mihael Jelić su pod imenom NIKVA interpretirali poznate jačke na loop-štaciji uz gusle i gitaru.

Prije toga je laudatorica Katarina Dorkin Križ iz hrvatskoga Veleposlanstva u Beču došla na red da časti dobitnicu. Iz nje riči moglo se je čuti poštovanje prema velikom angažmanu i neumornom djelovanju Markon Jurčić, pred svim je hvalila i nje stručno znanje i visoku kvalificiranost.

Po študiju kroatistike i komparativne književnosti i po djelu u novinarstvu djelala je kot profesorica hrvatskoga jezika u zagrebačkoj gimnaziji. 2014. ljeta se je s nje mužem i trojom dicom preselila u Beč. U Austriji se dalje obrazuje i polaže osposobljavanje za voditeljicu interkulturnih grup dice i roditeljev i 2018. ljeta osnuje udrugu Obzor, s kojom odonda djela i ostvaruje različne projekte.

Katarina Dorkin-Križ istaknula je i sudjelovanje s hrvatskim veleposlanstvom. Ona je s Adrijanom Markon Jurčić izdjelala različne prezentacije i projekte i je oduševljeno govorila o odličnoj suradnji, o nje ugodnom načinu djelanja, o strpljivosti i točnosti. Njoj je bilo jako brzo jasno, da u vezi s hrvatskim jezikom ništ već neće u budućnosti djelati prez Adrijane, takov diboki dojam

je ostavilo skupno djelanje na prezentacija. Kratko je dobitnicu opisala pametnom, vedrom i urbanom (jer urbano je cool) ženom.

Dobra suradnja s Centrom

Sa strani Hrvatskoga centra uručili su nagradu Petar Tyran i Gabriela Novak-Karall. Poslovoditeljica Novak-Karall nije mogla predati nagradu prez da sama veli ku-tu rič. Za nju osobno kot i za djelovanje Centra je bila Adrijana Markon Jurčić božji dar.

A i Markon Jurčić je u svoji zahvalni riči vrnula komplimente. Ona da je naišla na istomišljenike i mentore, kakove do tada nije bila imala. Predanost gradišćanskih Hrvatov prema očuvanju jezika joj je uzor za nje djelovanje. A naravno se je i zahvalila roditeljem na podupiranju i na tomu, da im jezični razvoj diteta na hrvatskom jeziku leži na srcu, i onda ne, kad se potpore ukinu.

Za Markon Jurčić je jasno, da je ovakovo kreativno djelovanje san svakoga pedagoga. Čim lipše je, ako se djelovanje onda i cijeni, a to nagradom Mini Metron.

Metron i Mini Metron to su dvi kulturne nagrade, ke Hrvatski centar svako ljeto dodiljuje za posebne zasluge povezane s gradišćanskimi Hrvati.

Mini Metron je pri tom posvećen mladim snagam i narašćaju i odlikovanje, ko se dodiljuje za istaknuta dostignuća, projekte i inicijative mladih Hrvatic i Hrvatov ili za nje, a to prvenstveno s težišćem na područji očuvanja i razvitka hrvatske riči, dizanja hrvatske samosvisti i podupiranje kulturnoga i kreativnoga izražaja mladine. Ovako je moderatorica večera i dio žirija Jelena Tyran razložila publiki cilje i svrhe ove nagrade.

Kategorije