Dolnjopuljanski zbor pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš je priredio šarolik program s instrumentalnimi kusići, a capella jačenjem i jačenjem u pratnji orgulov, ke je igrao 93-ljetni Štefan Kočiš.

Dolnja Pulja – Zanimanje za ljetošnji vazmeni koncert u Dolnjoj Pulji je bilo posebno veliko. Crikva je bila dobro poiskana, u škamlji je bilo još samo ko-to mjesto slobodno. Med gosti su bili i mjesni farnik fra Zoran, fra Štefan i duhovnik Predrag Ivandić, kot i načelnik Pauli Ferčak.

Program ljetošnjega koncerta je bio u stilu sličan dosadašnjim koncertom – je li pod sadašnjim peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš ili bivšim peljanjem Štefana Kočiša.

Tako su počele koncert Pujanke s vazmenom himnom F. Liszta. Na orgula je jako ćutljivo pratio jačkarice Štefan Kočiš. Po pozdravni riči Gizele Čenar je slijedila jedna od najpoznatijih Toccatov i to d-moll Toccata J. S. Bacha, ku je virtuozno interpretirao Štefan Kočiš.

U okviru svojega govora je Herwig Reiter čestitao njemu i rekao da se more 93-ljetni sa svakim mladim organistom miriti.

Slijedio je prvi blok zborskih jačak. Odgovarajući geslu koncerta i crikvenoj dobi su jačili Stao se je Kristuš gorika, Nek mine majka, i Pjevaj hvalu Magdalena – sve tri u muzičkom oblikovanju Štefana Kočiša. Zbor se je jako dobro prezentirao, izbor članov ki nisu iz sela je znatno pridonesao balanci muških i ženskih glasov.

Slijedio je nastup najmladjih. Mate Kočiš je na gusla u pratnji s ocem Martinom na klaviru predstavio kompoziciju Štefana Kočiša Mali tanac za gusle i klavir a sestra Jelena 1. stavku Suite za Jelku u istom sastavu.

Pujanke su nastavile sa solisticom Klaudijom Fellinger i daljnjom kompozicijom Štefana Kočiša, prelipom Pjesmom sunca.

Ov šarolik spektar djelovanja sadržava CD ki se je sada predstavio. On daje pregled kompozitorskoga djelovanja Štefana Kočiša. Širom Austrije poznat dirigent Herwig Reiter je predstavio ovu šaroliku zbirku. U svojem govoru je istaknuo jedinstvenost Gradišća na području muzičarov i prispodobio djelovanje Štefana Kočiša s najboljimi suvrimenimi kompozitori. Po kratkom primjeru s CD-a je zbor nastavio s dvimi kusići ki nisu od Štefana Kočiša: Stepenice Jakova J. Moorea i Locus iste A. Brucknera.

Po filmskoj muziki Das blaue Licht Štefana Kočiša u izvedbi gudačkoga ansambla Kočiš su Ana Kornfeind i Klaudija Fellinger uz pratnju na orgula jačile G. F. Händela Wie lieblich ist der Boten Schritt iz oratorija Mesija.

Dojduća točka je bila za dirigenticu zbora Jelku Zeichmann-Kočiš najveći izazov. Po uspješnoj izvedbi Händela Aleluje je glasno i s veseljem zdahnula.

Poslidnja točka je bila jedna od najlipših marijanskih kompozicijov Štefana Kočiša. Zbor je počeo jačenjem Zdrave Marije pod korušem i je jačući išao do oltara kade se je opet postavio u polukrug. Na poziv Jelke Zeichmann-Kočiš je Štefan Kočiš preuzeo dirigiranje i tako završio koncert.

Ganut od svih govorov i lipoga otpodneva se je na kratki zahvalio. Po koncertu je slijedila agapa pred farofom.

CD-i svih komponistov

Reiter je u svojem govoru predstavio projekt o CD-i s pregledom kompozitorskoga djelovanje. Tako kani KIBU početo od najstarjih sastaviti ovakove CD- e, da se more stil ovih kompozitorov istraživati na sveučilišći, primarno na konzervatoriju u Željeznu. Tako kanu pokazati na bogatstvo ko Gradišće ima.

Ov projekt ima garantirano financiranje, tako da se ta zbirka stalno proširuje.

Kristijan Karall

Kategorije