Bajngrob (Weingraben) je selo u sridnjem Gradišću kom se i današnji čas još svaki dan u miseci maju i oktobru držu Marijanske pobožnosti. Jur duga ljeta je pelja kantor mr. Josef Gsertz, i to pretežno na hrvatskom jeziku.

 

Subotu, 5. maja je velikoborištofski crikveni zbor pod peljanjem dir. Štefana Zvonarića jačio vičernju-vešperu, kako to liturgija prepisuje.

Nazočne je pozdravio na hrvatskom jeziku i predvodio pobožnost mjesni farnik mr. Grzegorz Kotynia. Dr. Kinga Horvat-Altorjay i Krisztina Kovacs su u „Te Deumu“, kompoziciji Josefa Gsertza, jačile solističke dionice soprana i alta. Lapaček Marija, ona je dobra duša svega u vezi s crikvom, je vršila lektorsku službu. S mr. Gsertzom velikoborištofski zbor veže dugoljetna suradnja a s puno člani takaj i usko prijateljstvo. S ovom vičernjom se je zbor kanio malo odužiti i mu hvaliti za njegovu nesebičnu i nekompliciranu suradnju. (Jako je ponizan i se uvijek drži u pozadini, a tako nadaren!) Hvala Bajngrobcem na srdačnom primljenju i svim ki su ovomu svečevanju doprinesli.

(z.)