ZADAR — Kako je izjavio generalni sekretar Hrvatskoga kulturnoga društva (Hkd) u Gradišću, Mate Kliković, bili su sa svojimi seoskimi povjereniki i suradniki na izletu i na naobrazbeni dani u Zadru u Hrvatskoj. Svega skupa je sudjelivalo 76 ljudi. Kako je rekao Kliković, na trodnevnom putovanju su razgledali znamenitosti Zadra, Dugoga otoka, Kornatov i parka prirode u Talašćica. Hakadeovci su putovali dvimi busi. U Zadru su pred svim razgledali katedralu a pri izletu na brodu su se družili i skupa jačili. Pokidob su neki imali sa sobom i svoje tambure, su zabavljali i druge putnike. Prem fantastičnoga vrimena, rekao je Mate Kliković u razgovoru s Hrvatskimi novinami, najveći dio ljudi si je samo namočio noge u morju, ali jedan se je i kupao. O cilji ovoga putovanja je rekao, da je bilo „ujedno druženje funkcionarov i seoskih aktivistov kao i naobrazba, a nakana je bila izleta, da se aktivisti Hkd-a i medjusobno bolje upoznaju i da se tim jača suradnja“. Pri ovom putovanju Hkd-a u Hrvatsku je sudjelovalo ljudi od Novoga Sela na sjeveru do Pinkovca na jugu Gradišća, dakle iz skoro svih sel Gradišća. Bili su na putovanju i novi predsjednik Hkd-a ddr. Stanko Horvat, svi tri potpredsjedniki, Heinz Grausam, mag. Joži Buranić i Bruno Radaković. Kako je rekao Kliković nadalje, „uz spomenuti glavni cilj medjusobnoga druženje funkcionarov društva i upoznanje kulturnih i prirodnih znamenitosti su se rodile i ideje o novi projekti Hkd-a u Gradišću“.

Kategorije