Broji moru biti i preokret

Novi broji o popisu stanovničtva u Madjarskoj zastrašuju u pogledu na pad pripadnikov hrvatske manjine odnosno govornikov hrvatskoga jezika. Ne samo gradišćanski Hrvati u Madjarskoj su morali doživiti jako opadanje onih, ki se svisno deklariraju, nego trend je vidljiv u cijeloj Madjarskoj i u tradicionalno jakoj Baranji.