Američki jazz-pijanist i skladatelj Duke Ellington (* 29. april 1899., Washington – † 24. maj 1974., New York City) je o svojoj ali i muziki principijelno rekao „Ako dobro gluši onda je dobro“ (If it sounds good it is good). To valja pravoda ne samo za američki džez/jazz, nego za svaku vrstu muzike svagdir na svitu, dakle i med Hrvati a posebno i med gradišćanskimi Hrvati. A u medjuvrimenu smo jaki skoro u svi žanri zabavne (U) i ozbiljne (E) muzike.

Pred svim u zadnji ljeti su i u našoj zajednici počeli se približiti i a pak i skupa zrasti i glazbena i kazališna, scenska kultura. U momentu se to najbolje vidi na naši hrvatski bali, ki dijelom daleko nadmašuju samo muzičko-plesnu priredbu sa znamda nekim kratkim otvaranjem i tombolom kao vrhuncem uz ples i muziku. Ako pogledamo u Kugu, nje bal jur duga ljeta uvijek ima i neku političku poruku i svenek je posebni muzički doživljaj s izvedbami pred svim i iz vlašće djelaonice i produkcije i sa „svojimi“ izvodjači. Ako pak idemo dalje u Beč u Parkhotel Schönbrunn, moremo svako ljeto najti neku posebnu temu ili neku posebnu regiju, koj je posvećen ov tradicionalni Hrvatski bal u velegradu a je u zadnji ljeti postao i koncertna pozornica. Kada ako ne na balu bi toliko velik broj ljudi mogao uživati u vlašći muzički interpretacija i svoji kompozicija odnosno aranžmani nego na ovi tako dobro posjećeni priredba – na ki će ples i nadalje stati u centru pažnje ali dodatno uz kazališno-koncertno-zabavnu predstavu vrhunskih domaćih i „vlašćih“ izvodjačev, naravno pretežno iz područja muzike.

Dokle smo se u Kugi navikli na dijelom izvrsni muzički kabaret, vrhunsku izvedbu uz dostkrat i odredjenu političku poruku, Hrvatski bal u Beču – kao na primjer nedavni ljetošnji u čast i u spomen nažalost pokojnomu Viliju Rešetariću. Pritom smo po prvi put mogli čuti i uživati nekoliko nam poznatih jačak u orkestralnoj pratnji, nač ćemo se vjerojatno još dugo spomenuti i ča ćemo opet i opet kaniti uživati. A premijera »Kolectrifieda« Kolo-Slavuja i Folkelektra elektronsko predjelanje tradicionalnih domaćih narodnih jačak je otvorio oblok, morebit i vrata u novi prostor, na koga se tribamo stoprv naučiti, ako, ali je vrhunski dokaz zato, da se ne samo tradira, nego i novo producira. Koliko će se probiti će se pokazati. A ako mladi velu da dobro gluši onda je i dobro (vidi zgora citat Ellingtona).

I Hrvatski bal na Hati je oduševio s kazališnim skečom u polnoć, i je daleko nadmašio plesnu priredbu – ali ju je i znatno obogatio. A ča nas čeka na Graničarskom balu u Filežu još ne znamo niti ne čim će nas presenetiti Hrvatski bal jug u Vincjetu.

Kategorije