Adventski koncert u Nardi

Datum: 
sub, 12/17/2022 - 15:00

 

Hrvatska samouprava Narda poziva na adventski koncert u seosku farsku crikvu.

Po svetoj maši, ku će oblikovati Branko Kornfeind sa svojimi tamburaši, slijedi duhovna priprava na Božić kot i adventski koncert pri kom ćedu nastupati Zbor Lastavnice iz Narde, kot i Klapa Dičaki. Po koncertu slijedu agapa.

 

Početak: 15:00

Kade: Seoska crikva, Narda