Primarne oznake

Datum:

12/12/2020 - 18:00

U subotu, 12. decembra, će se u farskoj crikvi u Koljnofi svetačno nažgati treta svića na adventskom vijencu. Čitat ćedu se božični teksti i pokazati različne adventske snimke.

Ov tajedan ćedu kao gosti zvana toga nastupati TS Koprive.

 

Početak: 18.00 ura