Predstavljeni 5. i 6. svezak knjige »Povijest hrvatskoga jezika«

Peti i šesti svezak knjige velikoga nacionalnoga projekta, ki je započeo 2008. ljeta, »Povijest hrvatskoga jezika« predstavljeni su 29. oktobra u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Knjige su predstavili recenzenti akademik Stjepan Damjanović i Ivana Matas Ivanković, ravnatelj Institu­ta za hrvatski jezik i jeziko­slovlje Željko Jozić tr urednik Ivo Pranjković i glavni urednik projekta Ante Bičanić.

Plakativna dvojezičnost raste proporcionalno zgubitku jezika

Petar Tyran

Oj pastiri čudo novo, ni­ste nigda vidili ovo… ja­čimo na Badnjak ili na sām Božić pri polnoćici ili pri sv. maši u crikvi — barem oni, ki se na te dane najdu u crikvi. Tako se čini sada i u neki naši seli u predadventsku dakle i jur predbožićnu dob. Čudo nad čudesu: dvojezični ulični natpisi kamo nek oko gleda. Najnoviji primjeri su Novo Selo na Hati i Trajštof na Po­ljanci. Vrlo je to zanimljiva, a naravno i hvale vridna poja­va. Prlje koč su ljudi na hrvat­skom mogli pitati ča su ti uli­čni nazivi samo na nimškom i ča značu. Danas je obrnuto, ljudi na nimškom pitaju ča da ti hrvatski natpisi značu. No, dokle su prlje koč bile s­a­mo jednojezične, nimške, je negdo morao znati i dovoljno nimški, da je to mogao pre­sa­diti na hrvatski.

Hrvatska zajednica traži od vlasti u Beo­gradu prostor za hrvatski kulturni centar

Krajnje je vrime da u Beogra­du postoji prostor za hrvat­ske udruge, Hrvatsko naci­o­nalno vijeće (Hnv) i hrvatski kulturni centar, kade ćemo moći predstavljati našu kulturu, na dobrobit i Hrvatske i Srbije, poručeno je sa sje­d­nice Hnv-a održane u Veleposlanstvu Republike Hrvat­ske u Beogradu utorak, 29. oktobra.

Festival hrvatske glazbe u Beču

U ljetu u kom slavi 100. rodjendan, Zagrebački kvartet navratio je u srijedu navečer, 23. oktobra i do Beča, majstorski ponudivši ljubiteljem klasične glazbe u crikvi sv. Petra gudačke čarolije. Kon­cert je održan u sklopu 15. Festivala hrvatske glazbe ki se je do 5. novembra održa­vao u Beču. Nedilju, 3. novembra je nastupio Zvjezdan Ružić Sextet u Hrvatskom ce­n­tru a utorak, 5. novembra duo Anastasia Kobekina, violon­čelo (Rusija) i Lovre Marušić, glasovir u Staroj gradskoj vijećnici u Wipplingerstrasse je završio Festival.

Tagovi: 

Predavanje „Hrvatska obala na izložbi »Adria Ausstellung« u Beču 1913.“

Datum: 
sri, 11/13/2019 - 19:00

BEČ (13. novembar) — Predavanje „Hrvatska obala na izložbi »Adria Ausstellung« u Beču 1913.“ dr. sc. Jasenka Kranjčević; srijeda, 13. XI. (19.00) i

predstavlja­nje »Male knjižnice« Dhk-a: Ivi­ca Matičević, urednik Male knji­ž­nice, Božidar Petrač, dopredsjed­nik Dhl i književni tajnik Matice Hrvatske, Ružica Cindori, taj­nica Dhk i Maja Kolman Maksimiljanović, adm. tajnica Dhk;

u Veleposlan­stvu RH, Rennweg 3.

Uli­ca užitka u Uzlopu

Datum: 
sub, 11/09/2019 - 14:00

UZLOP (9. novembar) — Uli­ca užitka u Uzlopu:

nudu med, vi­n­a, kolače, slatkarije i druge specijalitete domaćih i stranjskih producentov;

subotu, 9. XI. (od 14.00 do 19.00), vinogradarstvo Šumić, Bachgasse 1.

Muški pjevački zbor Bistrani iz Bistre gostuje u Velikom Borištofu i Šuševu

Datum: 
sub, 11/09/2019 - 18:00

ŠUŠEVO (9. novembar) — Muški pjevački zbor Bistrani iz Bistre, općini sjevernozapadno od Zagreba, će 9. i 10 XI. gostovati kod Mišovitoga crikvenoga zbora Veliki Borištof;

subotu, 9. XI. bit će koncert (18.00) u šuševskom kaštelu, a nedilju (09.00) oblikovat ćedu u farskoj crikvi Veliki Borištof sv. mašu i dati po maši kratak koncert.