Primarne oznake

Datum:

13/10/2019 - 20:05

ZAGREB (13. oktobar) — Zbor gradišćanskih Hrvatov pod peljanjem Ive Šeparovića nastupa pod geslom „Za djecu Vukovara“ u K.D. Vatroslav Lisinski;

nadalje nastupaju:

Tereza Kesovija, Zorica Kondža, Jasna Zlokić i Matko Jelavić

Hrt prenaša uživo, nedilja, 13. X. (20.05).