»11. Hrvatski dan« u Sambotelu

Datum: 
sub, 07/06/2019 - 14:30

Sambotel (6. juli) — Dru­štvo sambotelskih Hrvatov i Hrvatska samouprava Sambotel pozivaju na »11. Hrvatski dan«,

subotu, 6. VII. (14.30) hrvatska sv. maša u katedrali;

muzičko ob­likovanje tamburaši i zbor Zora iz Kisega;

celebranti maše su mons. dr. Vlado Košić, sisački biškup i mons. dr. János Székely, sambotelski biškup;

O oživljavanju moliškohrvatskoga identiteta

Prvi susret Marte Račić s moliškimi Hrvati bila je izložba »Zlatna nit« 1980-ih u Zagrebu. Povezala ih je rič, ka je srž identiteta moliških Hrvatov rič kom, kako je re­kao moliški Hrvat Gabriele Blažeta oni zidaju — sebe i svoju priču. Izvezla je Mar­ta Račić, onimi zlatnimi nīti protkanu, jedinstvenu priču o putovanju, prilagodbi, oč­u­vanju identiteta i — pisanju.

KUGA — Croatisada open air

Datum: 
pet, 07/05/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — petak, 5. i subotu, 6. 7. (20.00) Croatisada open air;

petak, 5. 7.: folkshilfe, Blue Da­nube Orkestar & Družice, Coffeeshock Company i Harmonija
subotu, 6. 7.: Yasmo & die Klangkantine, Max Schabl & das Volk der Mäuse, Jay Bow i Coitus Interius.

KUGA — Croatisada open air

Datum: 
sub, 07/06/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — petak, 5. i subotu, 6. 7. (20.00) Croatisada open air;

petak, 5. 7.: folkshilfe, Blue Da­nube Orkestar & Družice, Coffeeshock Company i Harmonija
subotu, 6. 7.: Yasmo & die Klangkantine, Max Schabl & das Volk der Mäuse, Jay Bow i Coitus Interius.

Miro Piplica već neće peljati Austrijsko-hrvatsku zajednicu za kulturu i šport u Beču

U nedilju, 23. junija u Beču održali su izbornu sjednicu Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i sport (Ahz) na ki se po punih 13 ljet za novi dvogodišnji mandat ne­će kandidirati dosadašnji predsjednik Miroslav Piplica. 

BEČ — U pozivu za novu iz­bornu sjednicu Piplica je napisao kako se neće kandidirati za mjesto predsjednika „naj­brojnije i najorganiziranije za­jednice Hrvata u svijetu“ tr ka­ko se nada da će mjesto pred­sjednika „preuzeti negdo gdo će nastaviti s uspješnim pelja­njem bečke Zajednice“.

Savjetniki na prijemu u Kancelarstvu

Zastupniki Savjetov svih šest autohtonih narodnih grup u Austriji su bili pozvani petak, 14. junija na prijem kod ministra za Europsku uniju, umjetnost, kulturu i medije Alexandera Schallenberga u Saveznom kancelarstvu.

BEČ — Pri ovom prvom upo­znavanju ministra Schallenber­ga i njegovih najužih suradnikov neki zastupniki iz šest autohtonih narodnih grup u Au­striji su deponirali najbitnija svoja potribovanja. Kako je po ovom sastanku u prostorija Sa­veznoga kancelarstva u Beču rekao predsjednik Savjeta, N­a­rodnosnoga vijeća za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivan­čić je sadašnji ministar Alexander Schallenberg jur bio uvezan kao šef sekcije u pitanja naro­d­nih grup. Tako da je bilo laglje ga uputiti u aktualna pitanja i da mu se nije moralo sve od po­četka novo predstaviti.