Kongres Fuen-a u Požunu završio s izbori i s novim sastavom predsjedničtva

U Požonu se je održao kongres Federalističke unije eu­ropskih narodnih grup (Fuen). Kongres je stao u znaku 70. obljetnice postojanja ove najveće krovne organizacije autohtonih europskih narodnih grup. Sa stra­ni gradišćanskih Hrvatov su pri kongresu sudjelivali zastupniki dvih učlanjenih društav, i to Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću kao i Hrvatskoga centra u Beču. Kongres u Požonu organizirao je FUEN u suradnji s ugarskom i nimškom manjinom u Slovačkoj. O novom predsjedničtvu glasali su i zastupniki Hrvatskoga centra mag. Tibor Jugović, Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran.

KUGA — Croatisada open air

Datum: 
pet, 07/05/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — petak, 5. i subotu, 6. 7. (20.00) Croatisada open air;

petak, 5. 7.: folkshilfe, Blue Da­nube Orkestar & Družice, Coffeeshock Company i Harmonija
subotu, 6. 7.: Yasmo & die Klangkantine, Max Schabl & das Volk der Mäuse, Jay Bow i Coitus Interius.

O oživljavanju moliškohrvatskoga identiteta

Prvi susret Marte Račić s moliškimi Hrvati bila je izložba »Zlatna nit« 1980-ih u Zagrebu. Povezala ih je rič, ka je srž identiteta moliških Hrvatov rič kom, kako je re­kao moliški Hrvat Gabriele Blažeta oni zidaju — sebe i svoju priču. Izvezla je Mar­ta Račić, onimi zlatnimi nīti protkanu, jedinstvenu priču o putovanju, prilagodbi, oč­u­vanju identiteta i — pisanju.

»11. Hrvatski dan« u Sambotelu

Datum: 
sub, 07/06/2019 - 14:30

Sambotel (6. juli) — Dru­štvo sambotelskih Hrvatov i Hrvatska samouprava Sambotel pozivaju na »11. Hrvatski dan«,

subotu, 6. VII. (14.30) hrvatska sv. maša u katedrali;

muzičko ob­likovanje tamburaši i zbor Zora iz Kisega;

celebranti maše su mons. dr. Vlado Košić, sisački biškup i mons. dr. János Székely, sambotelski biškup;

KUGA — Croatisada open air

Datum: 
sub, 07/06/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — petak, 5. i subotu, 6. 7. (20.00) Croatisada open air;

petak, 5. 7.: folkshilfe, Blue Da­nube Orkestar & Družice, Coffeeshock Company i Harmonija
subotu, 6. 7.: Yasmo & die Klangkantine, Max Schabl & das Volk der Mäuse, Jay Bow i Coitus Interius.

Ugarska: cijeli orsag pred Trianonom — Madjarska: ostatak i današnja je država

Petar TyranTako često, gustokrat ne gledam na Facebook, ne kad me ne bi zanimalo, ali zato mi jednostavno fali vrime. No, ponekad me pak negdo upozorava, da je ovo ili ono bilo na fejsu. Onda pak odlučim, ću li tomu po­svetiti neki čas ili ne. Tako su me i upozorili na to da se na fejsu očigledno redovito jav­lja Mata Dorkac Prisičan. Mogao bi biti epigon ili na­sljednik nekadašnjih Cyberkrowodn ki su se redovito i ponekad i jako duhovito jav­ljali iz Frakanave i okolice. No Prisika nije tako daleko. O Cyberkrowodn je studen­tica Aleksandra Ščukanec iz Zagreba pisala još i vrlo opa­že­nu disertaciju ka je pak i objavljena u knjigi. Od onda odredjen broj neupućenih u Hrvatskoj zaista da je ov um­jetni jezik Cyberkrowdn, tzv. „cyberkrobotisch“ zaista i jezik (odredjenoga sloja) hr­vat­ske mladine u (sridnjem) Gradišću.