Primarne oznake

Datum:

13/07/2019 - 17:00

POŽUN (13. juli) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na Alegorički sprovod s konjskom zapregom »Po staza naših starih« subotu, 13. VII. (17.00), potom kulturni program (17.30),

nastupaju: Folklorno društvo Ljuljanka (SK), Tamburaški orkestar Konjic (SK), Folklorno društvo Grbarčieta (SK), Muzičko-pjeva­čki ansambl Rosica (SK), Tamb­u­raški sastav Čunovski bećari (SK), Kud Lipa Lipovljani (HR), Zbor Lira Lipovljani (HR), Folklorna skupina Po staza naših starih 2019 (H, HR, A, CZ, SK), Mu­ško jačkarno društvo Hrv. Jan­drof