„Svaki u Europskoj uniji, uz materinski, triba znati još dva jezike“

Vijeće Europe i Europska komisija proglasili su 26. septembra europskim danom jezika sa željom jačanja svisti o raznolikosti jezikov u Europi, zbog promocije kulturne i jezične raznolikosti, ali i poticanja na učenje stra­nih jezikov. Jezikov su se spo­menuli i u Beču u Gradišću.

BRUXELLES — Europski dan jezikov obilježava se 26. septembra svako ljeto od 2001. Na ta dan se slavi jezična raznolikost kontinenta s već od 200 europskih jezikov, 24 slu­ž­beni jeziki EU-a, uključujući hrvatski, i tri pismi. Uza to, u Europi se govori oko 60 regi­onalnih i manjinskih jezikov.

Hrvati se selu u Irsku i Nimšku — a Austrijanci preteženo u Nimšku

Hrvati se selu u Irsku, Nim­šku…, a evo kamo idu gra­djani iz bogatih europskih zemalj. U sinju imigracijov u Europu s drugih kontinentov, na Starom kontinentu se dogadjaju velike seobe na­rodov izmed zemalj Europ­ske unije. Uglavnom su procesi predvidljivi: iz siromašnijih zemalj sposobni djela­či selu u potragi za sredina ka­de ćedu imati već prilik. No Europa, kao i uvijek, krije i presenećenja.