Bečko Novo Mjesto: obilježena 347. obljetnica pogubljenja P. Zrinskoga i Fr. K. Frankopana

Dana 22. aprila 2018. obi­lježena je u Bečkom Novom Mjestu 347. obljetnica pogubljenja Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana. Spomendan za hrvatske mu­čenike pogubljene (odrub­lje­nje glave) na prevaru 1671. ljeta održan je na tri povijes­ne lokacije: na gradskom cimitoru kade se nalazi grob u kom su se do 1919. nalazili tjelesni ostatki dvih velikanov, kada su preneseni u Zagrebačku katedralu; na mjestu pogubljenja kade su postavljene spomen ploče ve­­likanom i u katedrali, kade je fra Stanko Belobrajdić ko­ncelebrirao svetu mašu za hrvatske mučenike.

Tagovi: 

Jugović dalje na čelu Hrvatskoga centra

Generalnu sjednicu Hrvat. grad. kultu­r­noga dru­št­va u Beču (Hgkd) i Hrvat­skoga centra su održali četvrtak, 12. aprila redom jednu za drugom u Schwind­gasse 14.

BEČ — Hgkd je imao redov­nu generalnu sjednicu bez iz­borov. U svojem izvješćaju je predsjednik mag. Tibor Jugović naglasio da Hgkd kao jed­no od najstarijih društav gradišćanskih Hrvatov s ponosom podupira i gaji tradirane cilje i nakane društva, naime da posebno brine o gradišćanski Hr­vati svih društvenih slojev u Beču.

Povijesna dogadjanja i važne obljetnice kroz mikroskop gradišćanskih Hrvatov

Petar Tyran

Sudbonosna su to bila lje­ta kih se ljetos spomi­njamo: završetak Prvoga svitskoga boja 1918. lj., pr­e­u­zimanje vlasti u Austriji kroz nacionalsocijaliste 1938. lj., studentski pokreti, demons­tracije i društvena revolucija 1968. itd. do sada 2018. ljeta kada imamo mogućnost u re­lativnom miru sve to pogledati retrospektivno, kroz pri­zmu povjesničarov i obdjelano u bezbroj subjektivnih i objektivnih prinosev, razmatranj, dokumentacijov, člankov, izvješćajev i knjig na svi mogući jeziki i iz različitih sta­jališćev i gledišćev.

KUGA — »Hižna ime­na u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske«

Datum: 
ned, 04/29/2018 - 15:00

VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 29. 4. (15.00) Zigh prezentira knjigu »Hižna ime­na u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske«;

o svi četiri dijeli ovoga izdanja referira mag. Ivo Su­čić;

muzi­čki okvir Mišoviti cri­kveni zbor Veliki Borištof.

Svetačna priredba »100 ljet Republika Austrija«

Datum: 
sub, 05/05/2018 - 19:00

FILEŽ (5. maj) — Likud i Općinska knjižnica pozivaju na veliku svetačnu priredbu »100 ljet Republika Austrija«.

 

Na programu stoju kratke povijesne ana­lize časa po 1. i pri 2. Svit­skom boju:

dr. Vince Kolnhofer (Raspad A-U-Monarhije),

doc. dr. W. Maderthaner (Stvaranje Rep. Au­strije i razvitak 1918.-2018.),

akademik dr. N. Benčić referira (Posljedice za Gradiš­ćanske Hrvate),

cand. phil. M. Schreiber (Filež u 2. Svitskom boju).