Prez očaljev ili prez očalji?

Imenica očalji je rič, ka ima oblik samo u množini. O ti imenica, ke pripadaju grupi imenic pod zbirnim imenom (Sammelname) pluralia tantum, smo jur pisali u Mjs broj 22. Ustanovili smo, da glagol uza nje stoji svenek u množini, npr. Vrata su otrpta. Nova vrata su bila dost dra­ga, ipak smo si je kupili. Zač ležu škale u vrtu? Moja kćer kašlja i jako ju bolu pluća.

21. Hrvatski kup kegljašev

Datum: 
sri, 03/01/2017 - 13:00

MALI BORIŠTOF (1. marc) — Hkd poziva na 21. Hrvatski kup kegljašev u krč­mu Janić u Mali Borištof;

početak za dicu 13.00, za odrašćene 15.00;

odrašćeni se igraju na 60 hicev s 4 ljudi, dica na 40 hicev s 2 dicom;

najaviti se morete kod: krčma Janić tel. 02614/2274, ili Gabi Kuzmić tel. 0676/9094196.