Zahvaljujem/zahvalim se?

Danas ćemo se baviti vidom ili aspektom glagolov. Obično ima jedna glagolska radnja dva aspekte: piti - spiti, jisti – pojisti, gledati – pogledati, učiti – naučiti. Ova glagolska kategorija je karakteristična za hrvatski jezik, kot i za druge slavske jezike. Ipak neki govorniki u našem jezi­ku aspekte većkrat krivo has­nuju, jer ova kategorija glagolov nij poznata u nimškom jeziku.

Ste znali? - Pravi obraz Zemlje ne moremo projicirati na kartu

Nemoguće je na dvodimenzionalnu kartu projicirati tr­o­dimenzionalne prostore ta­ko da ne bi iskrivili podatke. Ne­moguće je i to da Zemaljsku kuglu predstavimo na ravnoj površini, a da štimaju relacije.

Problem je u tom, da karte prikazuju veće ona područja Zemaljske kugle, ka su daleko od ekvatora. Tako zemlje i kontinenti u cona umirene klime izgledaju veće nego su zaistinu. Na priliku je Gren­land prikazan tako veliko kot Afrika, iako je površina Afrike skoro 14 puti veća ne­go Gren­land. Alaska je prikazana spodobno veliko kot Brazilija, a Brazilija je oko 5 pu­ti veća nego Alaska.

Tagovi: 

Sa zatvaranjem granic nas opet isključuju od naših prik granice

Petar Tyran

Stara je dob da negdo i ja­vno i službeno reagira na to da nam okolo naokolo zatvaraju granice odnosno da policija skupa s graničari i s vojskom opet pojačano kon­­tr­o­­lira granicu i granične pr­e­laze. Ponovo kontroliranje tih prelazov u velikoj političkoj nervozi pred svim u Gradiš­ću je „farsa“ u vezi s graničnim prijelazom iz Austrije u Madjarsku odnosno obrnuto kao npr. med Filežom i Un­dom i Keveždom. Navodno zbog protesta nekoga medja­ša (Anraine) pred Narodnim pravobraniteljstvom je Zemaljska policijska direkcija bila prisiljena da izdā odredbu da je sada „do 10. februara moguće, da se iz Fileža u Ugarsku vozu i vozila do 3,5 tonov“, a tom odredbom da je vožnja iz Fileža u Undu ili u Kevežd „opet legalna“.

„Filež u novom vijeku — od 1500. do da­nas“

Datum: 
ned, 02/05/2017 - 15:00

FILEŽ (5. februar) — Li­kud nastavlja svoj ciklus o povijesti Fileža i okolice i poziva na predavanje studenta povijesti cand. phil. Mihaela Schreibera, „Filež u novom vijeku — od 1500. do da­nas“, o dobi otkada su ov­de Hrvati, glazbu iz ovoga časa sviraju Heinc i Johana Hoffmann (Duo Lirica);

 

nedilju, 5. II. (15.00) u općinskom domu.

Hrvatski bal u Horpaču

Datum: 
sub, 02/18/2017 - 19:00

HORPAČ (18. februar) — Hrvatski bal u gostionici „Tamaš“, čekanje gostov od 18.30; otvara­nje i pozdravne riči u19.00;

 

otvara folklorna grupa Hkd Veseli Gradišćanci (plesači i tamburaši) a za zabavu svira Pinka-Band.

Sunday jam u Centru

Datum: 
ned, 02/12/2017 - 19:00

BEČ (12. februar) — Sunday jam u Centru

 

- svaku drugu nedilju u misecu (od 19.00), geslo „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/cami i instrumenti!“;

 

ne­dilju, 12. II. u Hrvatskon cent­ru, 4., Schwindgasse 14.

HKD — bal Jug

Datum: 
pet, 02/10/2017 - 20:00

VINCJET (10. februar) — Hkd-bal Jug, otvara folklorni ansambl Kolo-Slavuj s novom kore­o­grafi­jom o južnom Gradišću »Lisa je otperta«, za zabavu svira Pannonix;

 

pe­tak, 10. II. (20.00) u dvorani za različne potrebe, 0664/3123524.